Farmbook แอพพลิเคชั่น ที่เป็นเครื่องมือการเกษตรบนมือถือที่ต้องมี

Farmbook แอพพลิเคชั่น ที่เป็นเครื่องมือการเกษตรบนมือถือที่ต้องมี

Farmbook แอพพลิเคชั่น ที่เป็นเครื่องมือการเกษตรบนมือถือที่ต้องมี

ในเวลาปัจจุบันนี้นับว่าหมดสมัยกันแล้วสำหรับการใช้งานเครื่องจักรกล และเครื่องมือการเกษตรแบบเดิมๆ ที่จะนำมาเป็นตัวช่วยในการทำการเกษตรในสมัยยุคใหม่นี้ ในยุคที่มีการพัฒนาตัวช่วยซึ่งออกมาในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือที่เรียกกันว่า สมาร์ทโฟน

ซึ่งภาคการเกษตรในเวลานี้นั้น กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนถ่ายจากการทำการเกษตรแบบเก่าในอดีต มาสู่การทำ Smart Farming หรือการเกษตรแบบอัจฉริยะอย่างเต็มตัว ด้วยตัวช่วยจากหลายๆเทคโนโลยี ซึ่งช่วยแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการผลิต หรือเตรียมพื้นที่ ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว การขายผลผลิต ซึ่งกระบวนการทั้งหลายนี้นั้น สามารถจัดการผ่านทาแอพพลิเคชันบนมือถือทั้งสิ้น

แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร ในฐานะเครื่องมือการเกษตร

ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่เราจะแนะนำในวันนี้นั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือการเกษตรที่ควรจะมีไว้ติดเครื่องสำหรับเกษตรกรสมัยใหม่ที่รักความก้าวหน้า และต้องการจะทันโลกในทุกย่างก้าว

Farmbook เป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานเช่น ธกส. กรมที่ดิน หรือ สปก. เป็นต้น  ซึ่งถือว่าเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ที่มีประโยชน์มาก สามารถบันทึกและแจ้งการปลูก ปรับปรุงและติดตามข้อมูลการปลูก ตรวจสอบและติดตามการขึ้นทะเบียนปลูกพืชชนิดต่างๆในแต่ละปี ติดตามสิทธ์ตามมาตรการและโครงการของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในครัวเรือนในรูปแบบต่างๆกัน

ซึ่งการลงทะเบียนก็ไม่ได้มีความยุ่งยาก ถ้าหากเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอที่ท้องถิ่นอยู่แล้วนั้น ก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ และ รหัสทะเบียนเกษตรกรของตัวเอง เป็นทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปได้เลย การใช้งานสามารถใช้ควบคู่ไปกับสมุดคู่มือทะเบียนเกษตรกร (สมุดเขียว) ซึ่งเราสามารถจะแจ้งอัพเดท ปรับปรุงข้อมูล แจ้งปลูกพืชใหม่หรือลงรูปภาพกิจกรรมบนพื้นที่เพาะปลูกจากสมาร์ทโฟนของเราได้เลยโดยไม่ต้องไปติดต่อยังสำนักงานเกษตรอำเภอให้ยุ่งยาก ที่สำคัญคือ แอพพลิเคชั่นนี้ สามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด และยังไม่มีโฆษณาใดๆเข้ามากวนใจแบบแอพพลิเคชั่นแบบอื่นๆอีกด้วย

Farmbook แอพพลิเคชั่น ที่เป็นเครื่องมือการเกษตรบนมือถือที่ต้องมี

ใครบ้างที่จะใช้งาน Farmbook ได้

เข้ามาถึงคำถามว่า ถ้า Farmbook เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรแล้วล่ะก็ คำว่าเกษตรกรนั้น จะนิยามไว้ว่าอย่างไร ถึงจะใช้งานเครื่องมือการเกษตรชนิดนี้ได้

การเป็นเกษตรกรนั้น พูดง่ายๆก็อาจจะเรียกได้ว่าทำงานด้านเกษตร ไม่ว่าจะปลูกพืช  1 ไร่ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือพืชสวน (สำหรับพืชสวน 1 งานขึ้นไป) การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม 1 ตัว สัตว์ปี 50 ตัวขึ้นไป  โคทั่วไป 2 ตัว สุกรหรือแพะ 5 ตัวขึ้นไป และยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นเกษตรกรปลีกย่อยอีกมากมาย ที่จะนับเป็นเกษตรกร ที่จะใช้แอพพลิเคชั่นนี้ได้

 

 

 

 

 

Recommended Articles