โรคและแมลงศัตรูต้นไม้

โรคและแมลงศัตรูต้นไม้

โรคและแมลงศัตรูต้นไม้

 

 

 

            โรคและแมลงศัตรูต้นไม้  มักจะเป็นของคู่กันเสมอ  และโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะดูแลต้นไม้อย่างดีแล้วก็ตาม แต่ถ้าเราคอยสังเกตอาการของต้นไม้เป็นประจำ เราก็จะสามารถรักษาโรคได้เร็วเท่านั้น ยิ่งถ้าเราสามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคได้ด้วย ก็จะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงจุดมากที่สุด

              โรคและแมลงศัตรูต้นไม้ มีหลายปัจจัยด้วยกัน โดยเราต้องรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้นไม้กันก่อน ว่าอะไรที่ทำให้ต้นไม้เกิดโรคได้  

  1. เชื้อรา ทำให้เกิดโรครากเน่า ใบไหม้ ใบจุด ราสนิม เป็นต้น โดยทำลายโดยตรงจากทางบาดแผล
  2. แบคทีเรีย ทำให้เกิดโรคใบจุดบางชนิด สามารถทำลายได้ทุกส่วนของพืช
  3. ไวรัส ไวรอยด์ ทำให้เกิดโรคใบเหี่ยว ใบม้วน แพร่ระบาดโดยติดมากับท่อนพันธุ์พืชที่ปลูกบางชนิด มีแมลงเป็นพาหะ
  4. ไส้เดือนฝอย ทำให้เกิดโรครากปม ระบบรากไม่เจริญ แพร่ระบาดทางดิน โดยดูดกินน้ำเลี้ยงรากพืช

 

 

โรคต่างๆ ที่เกิดกับต้นไม้  มีดังนี้

โรครากเน่า มีลักษณะใบสีเหลืองซีดจนถึงเหลือง ใบม้วนงอ ใบร่วง กิ่งแห้งตาย ผลของต้นไม้มีสีเหลืองและร่วงหล่นง่าย เมื่อขุดดูที่รากจะพบว่ารากฝอยเน่า ถ้าเป็นมากต้นไม้จะตายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น น้ำท่วมขัง มีความชื้นสูง การใช้สารเคมีผิด และพิษจากปุ๋ยเคมี เป็นต้น

โรคราดำ  มีอยู่ทั่วไปในอากาศ แต่จะไม่สามารถขึ้นบนใบได้เอง นอกจากจะมีแมลงจำพวก เพลี้ยจักจั่น  เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ซึ่งจะคอยดูดน้ำเลี้ยงพืชตามยอดอ่อน แล้วจะถ่ายสารชนิดหนึ่งออกมาฟุ้งกระจาย ทำให้เชื้อราในอากาศสามารถขึ้นได้

โรคราสนิม  มักเกิดขึ้นในที่มีความชื้นในอากาศสูงเป็นระยะเวลานาน ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ มีใบมากเกินไป  หรืออยู่ใกล้กับต้นไม้ที่เป็นโรค ก็ทำให้ได้รับเชื้อตามไปด้วย

โรคเห็ดรา  จะเข้าไปทำลายทุกส่วนของต้นไม้ ทำให้เนื้อไม้ผุพังจนถึงขั้นล้มลงได้

 

โรคและแมลงศัตรูต้นไม้

 

           เมื่อพูดถึงโรคและแมลงศัตรูของต้นไม้ มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากว่ามีอาหารที่สมบูรณ์ และความเสียหายของต้นไม้จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณของแมลง ซึ่งส่วนใหญ่แมลงที่พบได้บ่อยจะเป็นจำพวก ปลวก ด้วงหนวดยาว หนอนผีเสื้อกลางคืน  มอดรูเข็ม  เป็นต้น 

โรคและแมลงศัตรูต้นไม้ หากเกิดการระบาดแล้วจะเกิดความเสียหายมาก หรืออาจทำให้ต้นไม้ตายได้ ซึ่งไม่มีวิธีการใดที่จะกำจัดแมลงหรือโรคให้หมดไปจากพื้นที่ได้  แต่เราสามารถที่จะป้องกันและควบคุมจำกัดแมลงหรือความเสียหายให้ลดลงได้  หากว่าเราสามารถดำเนินการได้ทันเวลา  

 

 

โรคและแมลงศัตรูต้นไม้

Recommended Articles