โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน

โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน

โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน

 

 

                                ปัจจุบันการปลูกพืชผักต่าง ๆ นั้น ได้มีการพัฒนา ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และจะมีปุ๋ยบางชนิดที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อดินและสภาวะแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง โดยบทความนี้จะกล่าวถึง โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน ดังนั้นเราจะพูดถึงปัจจัยที่ควบคุมการดูดซับสารพิษในดินต้นเหตุของการที่จะทำให้ดินเสียมากหรือเสียน้อย

                                            

 

โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเสีย

          ปุ๋ยเคมี ถ้าเราใช้ในปริมาณมากๆ จะทำให้ดินมีพิษและทำให้พืชตายได้ และปุ๋ยเคมี ยังมีส่วนผสมของดินขาว เมื่อใช้ในระยะเวลาหนึ่ง ดินจะเกาะเป็นก้อน ทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างไม่ดี และถ้าใช้ปุ๋ยเคมีไปนานๆ จะทำให้ดินเป็นกรด รวมถึงค่าความเค็มในดินจะเพิ่มขึ้น ปริมาณวัตถุอินทรีย์ในดินลดน้อยลง และปริมาณของไส้เดือน  สิ่งมีชีวิตในดิน รวมถึงปริมาณจุลินทรีย์จะค่อย ๆ ลงน้อยลงตามไปด้วย

                                          

โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน

 

ปุ๋ย Urea หรือปุ๋ย Nitrogen

            คือปุ๋ยที่ใส่ในระยะแรกของการเติบโตของพืช และปุ๋ย Urea ที่เป็นเคมีจะทำให้เกิดสารตกค้างในดิน นั่นก็คือ สารไนเตรท และพืชที่ดูดซับสารไนเตรทเข้าไป เมื่อนำไปบริโภคจะทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของไต และดินที่มีไนโตรเจนมากเกินไปจะทำให้ไม้ผล ถึงแม้ว่าจะติดผลดกผลใหญ่ก็จริง แต่ผลไม้จะฝ่อ เนื้อจะยุ่ย ไม่หวาน และเน่าง่าย  ซึ่งเมื่อดินนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำจะทำให้สารไนเตรทมีการปนเปื้อนลงสู่น้ำได้  และเมื่อนำน้ำมาใช้กับเด็กทารกจะทำให้เกิดอาการป่วย คือจะทำให้เด็กทารกมีอาการตัวเขียว เพราะไนเตรทจะทำปฏิกิริยาทำให้ฮีโมโกลบินในเลือด เปลี่ยนเป็นเมทฮีโมโกลบิน ซึ่งทำให้เมล็ดเลือดแดงไม่สามารถนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่ และถ้าใส่ปุ๋ย Urea มากเกินไปจะทำให้พืชมีสีเขียวเข้ม ปริมาณใบเกิดมากจนเกินไป ใบไหม้และอาจเฉาตายได้ ดินจะเค็มและมีสภาพเป็นกรดทำให้มีผลเสียต่อพืชผักที่ปลูก   และปุ๋ย Urea เมื่อนำมาผสมให้เข้มข้นสามารถนำมาใช้จำกัดวัชพืชได้  แต่ก็ทำให้โครงสร้างทางกายภาพของดินเสีย ดินแข็ง รากของพืชไม่สามารถเจาะไชลงในดินได้ดีเช่นกัน

 

และนี่คือสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิด โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน  ซึ่งถ้าเรารู้จักวิธีการใช้และใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะทำให้ดินมีสารตกค้างน้อยลง หรือไม่ทำให้ดินเสียเร็วจนเกินไป  แต่ทางที่ดีถ้าหากเรางดใช้ปุ๋ยเคมีได้จะยิ่งดีอย่างมาก แล้วหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด

                             

โทษของปุ๋ยที่ตกค้างในดิน

Recommended Articles