แมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช

สำหรับอาชีพเกษตรกร  แน่นอนว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องประสบพบเจออยู่เสมอนั่นก็คือปัญหาการรบกวนของแมลงศัตรูพืช  ซึ่งศัตรูพืช นับว่าเป็นตัวต้นเหตุที่มีความสำคัญในการสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

 

ทั้งนี้นักกีฏวิทยาภายในประเทศ ได้มีการแบ่งแยกชนิดของแมลงศัตรูพืชออกมาตามรูปแบบการสร้างความเสียหาย ดังต่อไปนี้

กลุ่มแมลงศัตรูพืชประเภทกัดกินใบ

มักนิยมกัดกินใบพืชให้เกิดความเสียหายทั้งหมด จนทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตที่จะเกิดออกมา โดยตัวอย่างของแมลงศัตรูพืชกลุ่มนี้ ได้แก่ ตั๊กแตน และหนอนผีเสื้อชนิดต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มแมลงศัตรูพืชประเภทหนอนชอนใบ

กลุ่มนี้อาจจะไม่กินส่วนของใบพืชจนเสียหายทั้งหมด โดยอาจเจาะกินเพียงเนื้อเยื่อบางส่วนจนเกิดความเสียหายขึ้นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งตัวอย่างของแมลงศัตรูพืชกลุ่มนี้   ได้แก่ หนอนแมลงวัน หรือหนอนผีเสื้อบางชนิดนั่นเอง

กลุ่มแมลงศัตรูพืชประเภทดูดกินน้ำเลี้ยง

มักหากินโดยการเจาะส่วนต่างๆ ของลำต้นพืช   เพื่อดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้พืชได้รับความเสียหายและเกิดเป็นโรคต่าง ๆ  มีผลทางด้านการเจริญเติบโต ตัวอย่าง  ของแมลงศัตรูพืชประเภทดูดน้ำเลี้ยง ได้แก่  เพลี้ยชนิดต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มแมลงศัตรูพืชประเภทเจาะลำต้น

มักสร้างที่อยู่อาศัยโดยการเจาะเข้าไป ภายในลำต้น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณให้กับผลผลิต    ตัวอย่างของแมลงศัตรูพืชกลุ่มนี้  ได้แก่ หนอนด้วง ปลวก หรือหนอนผีเสื้อบางชนิด นั่นเอง

กลุ่มแมลงศัตรูพืชประเภทกัดกินราก

แมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดินและกัดกินรากพืช  เป็นอาหาร   จนทำให้เกิดความเสียหายจนกระทั่งยืนต้นตาย  ตัวอย่างของแมลงกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ แมงกระชอน จิ้งหรีด และด้วงบางชนิดเป็นต้น

กลุ่มแมลงศัตรูพืชประเภทสร้างปุ่มปม

แมลงที่เมื่อกัดกินพืชผลทางการเกษตรแล้ว   อาจปล่อยสารบางชนิดใส่ลงไป จึงทำให้พืชผลเกิดลักษณะผิดปกติ  เป็นปุ่มกลม  ทั้งบริเวณใบและลำต้น  ตัวอย่างของ แมลงศัตรูพืชประเภทดังกล่าว ได้แก่ เพลี้ย แตน ต่อ นั่นเอง

 

 

ทั้งนี้วิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชนั้น สามารถทำได้ทั้งการใช้แรงงาน วิธีการทางธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้สารเคมีฉีดพ่นตามส่วนต่าง ๆ เพื่อขับไล่และป้องกันแมลงเหล่านี้มารบกวน

 

 

 

แมลงศัตรูพืช

 

แมลงศัตรูพืช

Recommended Articles