แนวทางการเลี้ยงเป็ดไข่ สร้างรายได้ดี

แนวทางการเลี้ยงเป็ดไข่ สร้างรายได้ดี

แนวทางการเลี้ยงเป็ดไข่ สร้างรายได้ดี

เป็ดไข่ถือเป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรฐกิจของไทย ที่ไม่ว่าอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและสร้างรายให้กับเกษตรผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร ผู้บริโภคก็ยังคงต้องการไข่ชนิดนี้อยู่เสมอ อีกทั้งนอกจากการขายแบบไข่สดแล้ว ไข่เป็ดยังสามารถนำไปแปรรูปสร้างมูลเพิ่ม เปิดโอกาสในตลาดใหม่ๆให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นแนวทางการเลี้ยงเป็ด รายได้ดีนั้น มีสิ่งต่างๆ ที่ควรต้องรู้และเข้าใจ เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเลี้ยง โดยมีสิ่งที่ต้องรู้ดังต่อไปนี้

สายพันธุ์เป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยงในไทย

  1. พันธุ์กากีแคมเบลล์ ให้ไข่ดกมากประมาณ 300 ฟอง/ปี น้ำหนักโตเต็มที่อยู่ที่ 2 – 2.5 กิโลกรัม เริ่มเก็บไข่ได้เมื่อเป็ดอายุ 40 – 60 วัน
  2. สายพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ปากน้ำ สายพันธุ์พื้นเมืองของไทยได้ถูกพัฒนามามากกว่า 10 ปี โตเต็มวัยหนัก 3 – 3.5 กิโลกรัม มีข้อดีคือเริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5 เดือนเป็นต้นไป เฉลี่ยแล้วประมาณ 280 -300 ฟอง/ปี
  3. พันธุ์ลูกผสมกากีแคมเบลล์กับพื้นเมือง เป็นการการผสมระหว่างกากีและพื้นเมืองปากน้ำ ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงมากที่สุด เก็บไข่ได้เมื่ออายุ 2 – 5 เดือน ค่าเฉลี่ยผลผลิตอยู่ที่ 260 – 300 ฟอง/ ปี

ต้นทุนการซื้อลูกเป็ด

หากเป็นลูกเล็กจะอยู่ที่ประมาณ 29 – 30 บาท/ตัว ต้องนำมาดูแลต่อในระยะยาวจึงจะเริ่มออกไข่ หรือถ้าเป็นเป็ดสาว ราคาจะอยู่ที่ 150 บาท/ตัว ดูแลเพียงแค่ครึ่งเดือนก็เริ่มเก็บไข่ได้ทันที

โรงเรือนเป็ด

ใช้หลักพื้นฐานของโรงเรือนทั่วไป เลือกวัสดุสร้างตามเงินทุน เน้นความแข็งแรง อากาศถ่ายเทสะดวก ปูพื้นล่างสุดด้วยทรายหรือปูนและโรยแกลบปิดทับ พื้นควรลาดเอียงให้ง่ายต่อการระบายน้ำ มีพื้นที่สำหรับรางน้ำและอาหาร และแยกโซนต่างๆเป็นสัดส่วน นอกจากนี้โรงเรือนควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อปล่อยให้เป็ดได้ออกมาเดินเล่น ผ่อนคลาย

แนวทางการเลี้ยงเป็ดไข่ สร้างรายได้ดี 

อาหารเป็ด

ในการเลี้ยงเป็ด รายได้หรือกำไรที่ได้รับจะมากหรือน้อย ปัจจัยด้านต้นทุนอาหารถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียว ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปควรเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้นด้วยการผสมปลายข้าวหรือรำลงไปในหัวอาหาร นอกจากนี้การใช้พืชผักที่หาได้มาเป็นอาหารเสริม ก็จะช่วยประหยัดเพิ่มได้อีกอีกหนึ่งทาง 

สำหรับการให้อาหารเป็ดนั้น ควรให้ทั้ง 3 เวลา/ วัน เช้า กลางวันและเย็น

การดูแลเป็ด

เป็ดมีความเสี่ยงต่อโรคพอสมควร ผู้เลี้ยงควรติดต่อสัตว์แพทย์เพื่อจัดหาวัคซีนและเข้ามาตรวจอย่าสม่ำเสมอ นอกจากนี้การดูแลความสะอาดและปล่อยให้เป็ดออกมาด้านนอก ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้อีกด้วย

การเก็บผลผลิตเป็ด

สำหรับผู้ที่เลี้ยงเป็ด รายได้จะเกิดขึ้นมาจากหลากหลายรูปแบบ โดยผู้เลี้ยงสามารถกำหนดแนวทางได้ดังต่อไปนี้

– เก็บไข่ขาย  เป็ดจะเริ่มให้ไข่ เมื่ออายุ 19 – 21 สัปดาห์ และให้ผลผลิตต่อเนื่องถึง 2 ปีเลยทีเดียว  ปัจจุบันราคาไข่เป็ดอยู่ที่ 2.7 – 4 บาท/ฟอง  หากนำไปแปรรูปไข่เค็มราคา 7 บาท/ฟอง ไข่เยี่ยวม้าราคา 8-10 บาท/ฟอง

– ขายเนื้อ เป็ดที่อายุเกิน 2 ปีแล้วจะไม่ไข่ได้ดีเหมือนเดิม ผู้เลี้ยงสามารถนำไปขายต่อเป็นเป็ดเนื้อได้

– ขายพันธุ์ หากมีเป็ดจำนวนมากเพียงพอ สามารถเพาะพันธุ์และลูกเป็ดได้

– มูลเป็ดสามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองและนำออกขายได้เช่นกัน

และจากข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ผู้เลี้ยงมือใหม่ควรต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือขอคำแนะจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน  เพื่อให้ประสบความสำเร็จและคุ้มค่ารวมถึงไม่ขาดทุนจนต้องล้มเลิกความตั้งใจไปกลางครันนั่นเอง

 

 

 

 

 

Recommended Articles