แนวทางการปรับสภาพดิน ก่อนเพาะปลูก ด้วยจุลินทรีย์แก้ดินเหนียว

จุลินทรีย์แก้ดินเหนียว

แนวทางการปรับสภาพดิน ก่อนเพาะปลูก ด้วยจุลินทรีย์แก้ดินเหนียว

แนวทางการปรับสภาพดิน ก่อนเพาะปลูก ด้วยจุลินทรีย์แก้ดินเหนียว  สำหรับการทำเกษตรกรรมแล้ว ดินนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญเป็นอย่างมาก เราจะเห็นได้ว่า ในการเกษตรนั้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็ตาม ต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาดินเกือบทั้งหมด เลยทีเดียว

ด้วยเหตุนี้เอง การรักษาคุณภาพดิน จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ควรจะต้องดูแลรักษาและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากดินที่นำมาใช้ในการปลูกพืชผักต่างๆนั้น มี ปัญหา หรืออาจมี แร่ธาตุและสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ก็อาจทำให้การปลูกพืชผัก หรือการทำสวนต่างๆนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย และไม่มีคุณภาพ อย่างที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้ สำหรับตัวอย่างของดินที่ ไม่ได้คุณภาพ และมีปัญหานั้นได้แก่ พื้นที่ที่มีปริมาณของดินเหนียวอยู่มาก เนื่องจากดินเหนียวนั้น เป็นดินที่มีลักษณะยืดหยุ่นเมื่อโดนน้ำ ซึ่งจะเกาะตัวกันได้อย่างเหนียวแน่น จนทำให้อุ้มน้ำมากเกินไป อีกทั้งยังยากที่จะซึมซับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆเข้ามาภายในดิน จนเป็นสาเหตุให้รากพืชนั้น อาจจะ มีปัญหาในเรื่องการขาดสารอาหาร และอาจได้รับความชื้นมากจนเกิดความเสียหายหรือเน่าเสียได้

ด้วยเหตุนี้เอง เกษตรกรที่พบว่าพื้นที่ปลูกผักหรือทำสวนของตนเองนั้น มีปริมาณของดินเหนียวมากเกินไป ก็อาจจะต้องทำการปรับดิน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาดินเหนียว ให้กลายเป็นดินที่มีความร่วนซุยมากขึ้น จนสามารถนำไปใช้ในการปลูกพืชผักได้นั่นเอง ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการแก้ปัญหาดินเหนียวปัจจุบัน นั่นก็คือการใช้จุลินทรีย์นั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ดินที่เหนียวมีความร่วนซุยมากขึ้น จนเหมาะแก่การปลูกพืชผักต่างๆ อีกทั้งภายในดินยังมีแร่ธาตุและสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จนสามารถทำเกษตรกรรมในด้านการปลูกพืชผักและสวนต่างๆได้เป็นอย่างดี

 

 

ทำความรู้จักกับแนวทาง การใช้จุลินทรีย์แก้ดินเหนียว

สำหรับจุลินทรีย์นั้น เชื่อว่าเกษตรกรหลายๆคน น่าจะมีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานกันอยู่บ้างแล้วว่า จุลินทรีย์นั้นก็คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ โดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจุลินทรีย์นั้น จะเกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มรวมตัวกัน อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดิน อากาศ น้ำ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว เนื่อง ประโยชน์ของจุลินทรีย์กับดินนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องดินเหนียวและเพิ่มสารอาหารให้กับดินสำหรับการเพาะปลูกเท่านั้น แต่ยังถือเป็นวัตถุดิบสำหรับการปรับสภาพดิน ที่มีต้นทุนต่ำและหาได้จากรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นซากพืช ซากสัตว์ รวมไปถึงปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ซึ่งการใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ มาเป็น ตัวสร้าง จุลินทรีย์คอยปรับสภาพดินนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

แนวทางและวิธีการใช้จุลินทรีย์แก้ปัญหาดินเหนียวสามารถทำได้อย่างไร

สำหรับ ผู้อ่านคนไหนที่อ่านมาจนถึงตอนนี้แล้ว แต่ก็ยังสงสัยว่า ในทางปฏิบัตินั้นการใช้จุลินทรีย์แก้ดินเหนียวได้อย่างไร ในวันนี้เราจะพามาหาคำตอบให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเหล่านี้มากยิ่งขึ้นกัน

โดยทั่วไปแล้ววิธีใช้จุลินทรีย์แก้ปัญหาดินเหนียวนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการใช้สารจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน สภาพแวดล้อมรอบๆตัว มาผสมไปกับเนื้อดิน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้ง เศษพืช ซากสัตว์ ต้นไม้ ต้นหญ้า เศษผัก ใบไม้ รวมไปถึงปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมักต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เอง เป็นตัวเพิ่มจุลินทรีย์ และช่วยให้ดินเหนียวนั้น สามารถเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดินร่วนซุยที่ซึมซับน้ำได้ อยากมีประสิทธิภาพ จน เหมาะสมแก่การใช้เพื่อปลูกพืชผักและทำสวนต่างๆ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปในดินนั้น จุลินทรีย์ยังจะช่วยทำหน้าที่ สลายสารอินทรีย์วัตถุต่างๆ ไปเปลี่ยนสภาพและกลายเป็นแร่ธาตุหรือสารอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับหล่อเลี้ยงพืชที่จะปลูกในอนาคตได้

 

 

ตัวอย่างวิธีการเพิ่มจุลินทรีย์ สารอาหารและแร่ธาตุ ภายในดิน

  1. วิธีการใช้ซากสัตว์

การใช้ซากสัตว์ต่างๆนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ภายในดินได้อย่างเดียว แต่ภายในซากสัตว์เหล่านี้ เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจ โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส ซึ่งสารต่างๆเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น

  1. วิธีการปลูกพืชหมุนเวียน

วิธีการเพิ่มจุลินทรีย์ภายในดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนนั้น เป็นอีกหนึ่งวิธีการยอดนิยม เขาไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถเก็บผลผลิตจากพืชต่างๆเหล่านี้ได้แล้ว แต่อยากเป็นการช่วยเสริมสร้างจุลินทรีย์ และสารอาหารต่างๆในดินให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการจากธรรมชาติ อีกด้วย

 

 

 

 


แนวทางการปรับสภาพดิน ก่อนเพาะปลูก ด้วยจุลินทรีย์แก้ดินเหนียว

Recommended Articles