เครื่องมือการเกษตร

เครื่องมือการเกษตร

เครื่องมือการเกษตร  เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำเกษตรอย่างมาก ซึ่งจะขาดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลย  เพราะเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับเกษตรกรให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ส่วน เครื่องมือการเกษตร ที่เราเห็นได้บ่อยและรู้จักกันอย่างดี   ส่วนใหญ่จะทำมาจากเหล็ก  ไม้  และพลาสติก  เป็นต้น   ซึ่งในแต่ละประเภทนั้น ก็จะแบ่งตามการใช้งานต่าง ๆ  ซึ่งจะมีเครื่องมือแบบไหนกันบ้าง วันนี้จะมายกตัวอย่างให้ได้รู้จักกันมากขึ้นและเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นทำเกษตรได้อีกด้วย

  1. จอบ ไว้สำหรับขุดหลุมต่างๆ ขุดดิน  หรือพรวนดิน   บางคนอาจจะนำมาใช้ดายหญ้าก็ได้เหมือนกัน
  2. เสียม ใช้ในงานขุดหลุมที่ไม่ใหญ่มาก
  3. คราด ใช้พรวนดินเช่นกัน หรือจะไว้สำหรับถางหญ้าและสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากแปลงปลูก
  4. ส้อม ใช้พรวนดินในพื้นที่จำกัด อย่างกระถาง  หรือแปลงปลูกเล็กๆ
  5. กรรไกร ไว้สำหรับตัดแต่งพุ่มไม้ ตัดแต่งกิ่ง ให้มีความสวยงาม หรือให้เกิดการแตกกิ่งใหม่
  6. พลั่ว ไว้สำหรับตักดิน หรือตักปุ๋ย ที่มีขนาดกองใหญ่ๆ
  7. เกรียง มีขนาดเล็กกว่าพลั่ว ใช้งานตักดิน  ขุดหลุม เล็กๆ น้อยๆ
  8. เลื่อยโค้ง ใช้สำหรับตัดกิ่งที่มีขยาดย่อม ซึ่งไม่สามารถใช้กรรไกรตัดกิ่งได้
  9. มีด ใช้สำหรับตัดไม้ ฟันไม้ต่างๆ
  10. เคียว ใช้ในการเกี่ยวข้าว หรือเกี่ยวหญ้า

เครื่องมือการเกษตร  จากที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น   จะเห็นได้ว่าเครื่องมือเหล่านี้มีการใช้งานแตกต่างกันไป  ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้งานอย่างเดียว  แต่เราก็จะต้องรู้จักดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ดีด้วย เพื่อที่จะมีเครื่องมือไว้ใช้ไปนานๆ

 

 

 

เครื่องมือการเกษตร

Recommended Articles