เครื่องมือการเกษตร  เครื่องฉีดพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่

เครื่องมือการเกษตร  เครื่องฉีดพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่

เครื่องมือการเกษตร  เครื่องฉีดพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่

ในปัจจุบันนี้ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการทำการเกษตรมากขึ้นกว่าสมัยก่อน ซึ่งรวมไปถึง การใช้งานเครื่องมือการเกษตรอีกด้วย ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้เครื่องฉีดพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ เนื่องจากประหยัดแรงกว่าเครื่องพ่นยาแบบเก่า ซึ่งใช้วิธีแบบคันโยก กำลังฉีดก็สูงกว่า ฉีดได้ทั้งสารเคมี ปุ๋ย และสารทำลายแมลง แต่ต้องไม่ลืมไปว่าสารที่อยู่ด้านในถังบรรจุนั้น เป็นสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อสิ่งต่างๆ รวมทั้งตัวเราอีกด้วย จึ่งจะต้องปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ในการใช้เครื่องพ่นยาชนิดนี้ เพื่อลดอันตรายจากการฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชและแมลง

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่

การใช้เครื่องมือการเกษตรประเภทนี้นั้น มีข้อที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นกฎเหล็กในการทำการ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ

  • ก่อนที่จะใช้งานเครื่องพ่นยานั้น ต้องสวมหน้ากาก ที่สามารถป้องกันละอองสารเคมีได้ รวมทั้งถุงมือยาง รองเท้ายาง  เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีที่เราใช้ ทั้งโดยตรง เช่น การผสมสารเคมี หรือโดยอ้อม คือทางการสูดดมละอองสารเคมี การฉีดพ่นยานั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องฉีดสารเคมีไปตามแนวลม ห้ามขวางทางลมโดยเด็ดขาด ควรจะเดินไปในทางเดียวและไม่ย้อนกลับแนวที่เราได้ฉีดพ่นสารเคมีไปแล้ว สิ่งที่ไม่ควรทำอีกอย่างหนึ่งคือ การหยุดพักสูบบุหรี่ระหว่างการฉีดพ่น เพราะอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีผ่านทางบุหรี่  และควรจะมีน้ำสะอาด สบู่ หรือผงซักฟอก เตรียมไว้ใกล้ๆจุดที่ฉีดพ่น
  • หลังจากการฉีดพ่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรอาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี ควรจะซักให้สะอาดโดยทันที
  • สำหรับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับภาชนะบรรจุ สารเคมี อาทิเช่น กระป๋อง ถุง ที่ซื้อมาจากร้านค้านั้น ให้นำไปทำลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง อาจจะด้วยการฝังดินก็ได้ ห้ามนำไปบรรจุน้ำดื่ม หรือใส่อาหารโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะนำไปล้างให้สะอาดแค่ไหนก็ตาม เพราะสารเคมีที่ติดอยู่นั้น ไม่สามารถจะทำให้สะอาดด้วยการล้างทำความสะอาดแบบปกติ เก็บสารเคมีที่เหลือในภาชนะที่ปิดสนิท ทำความสะอาดเครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่ และเก็บไว้ในที่เดียวกันให้มิดชิดในห้องเก็บต่างหาก ต้องแน่ใจว่าอยู่ในสถานที่ๆพ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

เครื่องมือการเกษตร  เครื่องฉีดพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่

ใช้เครื่องพ่นยาแบบใช้แบตเตอรี่ เครื่องมือการเกษตรแบบชาญฉลาด

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตเรา เพื่อให้ผลผลิตเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ แต่ก็ต้องใช้สติและความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมาในการใช้งานเช่นกัน โดยเฉพาะกับสารที่ระบุว่ามีพิษต่อร่างกาย ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกด้วย 

 

 

 

 

 

Recommended Articles