เครื่องมือการเกษตรที่จำเป็นต้องมีประจำบ้าน

เครื่องมือการเกษตรที่จำเป็นต้องมีประจำบ้าน

เครื่องมือการเกษตรที่จำเป็นต้องมีประจำบ้าน

 

                เครื่องมือการเกษตร เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ติดบ้าน เพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานด้านการเกษตรมีความรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็แบ่งออกไปได้หลายชนิดเช่น เครื่องมีที่ใช้กับดิน เครื่องมือที่เกี่ยวกับต้นไม้ เครื่องมือที่ใช้กับหญ้าเป็นหลัก

ก่อนจะมีการใช้งานนั้น ควรจะมีการตรวจสอบเครื่องมือการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ และมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งถ้ามีการชำรุด ก็ควรจะซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงปลอดภัย ทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วเก็บไว้เป็นที่ๆหยิบฉวยและเพื่อให้ใช้งานโดยสะดวกในครั้งต่อไป

ตัวอย่างของเครื่องมือการเกษตรที่จำเป็น

 

เครื่องมือการเกษตรที่ควรจะมีติดไว้ประจำบ้านนั้น กล่าวรวมๆก็จะมีอยู่หลายอย่าง ได้แก่

  • ช้อนปลูก-ส้อมพรวน ซึ่งจะกล่าวเป็นประเภทเดียวกัน เพราะสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี เหมาะสำหรับดินที่มีการจัดการด้านการเกษตรมาแล้วโดยเฉพาะ หรือดินที่มีผ่านการปลูก และร่วนซุย หรือผ่านการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในดินแข็ง เพราะจะมีการงอหรือหักง่าย ช้อนปลูกนั้นก็สำหรับการขุดหลุมเล็กๆหลังการเตรียมดิน ส่วนส้อมพรวนก็ใช้ในการพรวนรอบๆต้นพืช ซึ่งใช้ได้ดีกับพืชขนาดเล็ก เช่น พืชสวนครัวเป็นต้น
  • เสียม และจอบ ใช้เพื่อการขุดหลุมที่มีขนาดใหญ่ และดินอาจจะแข็งขึ้นมาหน่อย ซึ่งอาจจะเกินกำลังเครื่องมือขนาดเล็ก ใช้ได้ดีสำหรับดินเหนียวและดินแข็ง โดยจอบนั้นยังจะแบ่งออกเป็นจอบขุดและจอบดายหญ้า
  • บุ้งกี๋และพลั่ว ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกันสำหรับตักและขนวัสดุต่างๆ เช่น ดิน หญ้า เศษวัชพืช
  • กรรไกรตัดหญ้า และกรรไกรตัดแต่งกิ่ง เป็นอุปกรณ์ที่ควรจะมีติดไว้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าหากเราไม่ต้องการจะถางหญ้าให้โล่งเตียน หรือ ต้องการจะให้หญ้าในพื้นที่ๆเราต้องการนั้น มีความยาวเท่าๆกัน กรรไกรตัดหญ้า เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยเราได้ดี สำหรับกรรไกรตัดกิ่งก็เช่นกัน ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้เล็กๆให้มีความระเบียบเรียบร้อย หรือจัดเป็นรูปทรงให้ตามที่เราต้องการ ตัดใบที่ไม่สมบูรณ์ และเป็นโรคทิ้งไป

เครื่องมือการเกษตรที่จำเป็นต้องมีประจำบ้าน

การดูแลรักษาเครื่องมือการเกษตร

สำหรับเครื่องมือการเกษตรที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ควรเก็บรักษาด้วยการล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง หยอดน้ำมันส่วนที่เป็นจุดหมุน ทาน้ำมันกันสนิม เก็บไว้ในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก เนื่องจากวัสดุทำสวนส่วนมากเป็นโลหะที่มีคม อาจจะเป็นอันตรายได้

นอกจากเครื่องมีอที่กล่าวมานั้น ยังจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรอีกมาก เช่น เลื่อยตัดกิ่ง เครื่องตัดหญ้า แต่เครื่องมือขั้นต้นที่แนะนำนี้ก็เพียงพอที่จะตกแต่งบ้านหรือสวนที่มีพื้นที่เล็กๆได้อย่างเหลือเฟือ

 

 

เครื่องมือการเกษตรที่จำเป็นต้องมีประจำบ้าน

Recommended Articles