เกษตรปลอดสารพิษ คืออะไร

เกษตรปลอดสารพิษ คืออะไร

เกษตรปลอดสารพิษ คืออะไร

 

                   หลายคนคงเห็นด้วยกับสำนวนที่ว่า การไม่มีโรคถือเป็นความโชคดี เพราะทุกคนถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากอยากป่วย ถึงทุกวันนี้บ้านเราจะมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น แต่การเจ็บป่วยจากโรคอันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยดีนัก ควรกินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มีสิ่งเจือปน ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ

                  สมัยนี้ผู้คนต่างใส่ใจร่างกายตัวเองใครๆก็อยากมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะกับอาหารการกิน เช่น อาหารไม่มีสิ่งเจือปน  ปลอดสารพิษ  ปลอดสารเคมี และสิ่งที่สำคัญเราควรรู้คือปุ๋ยที่ใช้ในการบำรุงพืชผัก ผลไม้ อาหารจากวิถีธรรมชาติว่าปลอดสารพิษและสารเคมีจริงไหม  ผู้คนต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นและผู้คนยังสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มของคนรักสุขภาพ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยและผู้สูงวัย ทำให้ทุกวันนี้หันไปไหนก็มีแต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพในตลาดมีขายมากขึ้นและคึกคักกันเลยทีเดียว ในซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสุขภาพบางแห่ง หรือตลาดสดทั่วไป เราจะพบผัก ที่ติดป้ายหรือในบรรจุภัณฑ์ที่บอกว่า ปลอดสาร ถูกสุขอนามัย หรือออร์แกนิค ความหลากหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดความสับสนในผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าผลผลิตเหล่านี้มีความแตกต่างกันยังไง ผักปลอดสารที่มีอยู่มากมายตามร้านสะดวกซื้อในขณะนี้ ทำให้ผู้บริโภคต่างพากันไว้วางใจในคำว่า ปลอดสาร

 

 

เกษตรปลอดสารพิษ ไม่ใช้พืชที่เกิดจากสารเคมีนานาชนิด เน้นการใช้อินทรียวัตถุ

 เช่น ปุ๋ยที่เราสามารถทำเองได้ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อที่ดินจะได้ปลูกพืชผักเจริญเติบโต เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ด้วยตนเอง ผลผลิตที่ได้จึงปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกค้าง ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค พืชผักที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยนั้นโดยส่วนมากจะปลูกโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ซึ่งอันตรายต่อตัวเราและโลกของเราเป็นอย่างมากรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆอีกด้วย สารเคมีที่ใช้เหล่านี้รวมถึง ยากำจัดแมลง ยากำจัดวัชพืช สารเคมีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์หลักคือป้องกันแมลง วัชพืช โรคพืช เพื่อที่จะสามารถผลิตพืชเหล่านั้นทีละจำนวนมากๆ ผักอินทรีย์อาจมีราคาที่สูงกว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลสูงกว่า แต่ก็ตุ้มค่าและปลอดภัยต่อร่างกายมากกว่าเพราะระบบเกษตรอินทรีย์ เราจึงเห็นได้ว่าการบริโภคผักอินทรีย์สามารถลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายและปลอดภัยมากขึ้นด้วย และนอกจากนั้นยังมีผลการวิจัยจากหลากหลายสถาบันได้ทำการเปรียบเทียบผลผลิตของพืชผักแบบอินทรีย์กับแบบเคมี ผลคือผลผลิตจากการปลูกแบบอินทรีย์ให้รสชาติ สารอาหาร การเก็บรักษา ที่ดีกว่าผักที่มีสารเคมี และปลอดภัยกว่าหลายเท่าลดความกังวลให้ผู้คนมากขึ้นอีกด้วย

 

เกษตรปลอดสารพิษ คืออะไร

 

เกษตรปลอดสารพิษ คืออะไร

Recommended Articles