อุปกรณ์สำคัญที่ควรมี เมื่อต้องการปักชำ

อุปกรณ์สำคัญที่ควรมี เมื่อต้องการปักชำ

อุปกรณ์สำคัญที่ควรมี เมื่อต้องการปักชำ

 

                     ในกระบวนการขยายพันธุ์พืชนั้น การปักชำถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียว จากกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากว่า มีขั้นตอนและกระบวนการที่ง่ายดาย ไม่ต้องอาศัยเทคนิคมากมายเหมือนการขยายพันธ์แบบอื่นๆ นอกจากนี้ การปักชำนั้น ยังช่วยให้ได้ต้นพันธุ์กล้า ที่มีจำนวนมาในการทำครั้งเดียว อีกทั้งหากสามารถทำออกมาได้สำเร็จ จนส่วนต่างๆที่ตัดออกมานั้น มีรากได้แล้วล่ะก็ ต้นกล้าที่ได้ก็จะช่วยประหยัดเวลาสำหรับการเจริญเติบโตของผลิตพันธุ์ใหม่ไปได้มากเลยทีเดียว

โดยทั่วไปนั้นการปักชำแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้

 1. การปักชำด้วยการใช้กิ่ง โดยทั่วไปแล้วพืชที่เหมาะกับการปักชำด้วยกิ่งนั่นสามารถทำได้แทบจะทุกชนิดเช่น มะนาว, สน, มะม่วง, มะปราง, กุหลาบ, เฟื่องฟ้า, มะลิ, ลั่นทมและ ลำไย เป็นต้น
 2.  การปักชำด้วยการใช้ใบ พืชที่เหมากับการปักชำประเภทนี้ได้แก่ ว่านลิ้นมังกร, มรกต, โกศล, ยางอินเดีย, โคมญี่ปุ่นและบีโกเนียเป็นต้น
 3. การปักชำด้วยการใช้ลำต้น ใช้กับพืชเหล่านี้ วาสนา,ชะอม, สะระแหน่, หม่อน, ชะพลู เป็นต้น
 4. การปักชำด้วยการใช้ราก ใช้ได้กับพืชบางชนิดได้แก่ ราสเบอรี่, บัวพันธุ์ต่างๆ, กาสะลอง, สาเก, ขนุนและฝรั่ง เป็นต้น
 5. การปักชำด้วยการใช้ยอด พืชที่ปักชำด้วยวิธีนี้ มักเป็นพืชที่สามารถใช้การปักชำแบบกิ่งได้เช่นกัน อาทิ วาสนา, โกศล, เล็บครุฑ, ดาวเรืองเป็นต้น

 

 

การปักชำนั้น ถึงแม้จะไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคมากมายในทางการปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมสิ่งที่ต้องใช้เอาไว้ให้พร้อมก่อนลงมือทำนั้นถือว่าเป็นขั้นตอน ที่สำคัญเช่นกัน ในการขยายพันธ์พืชด้วยการปักชำ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องมี ควรเตรียมไว้ดังนี้

 1. กรรไกรเพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่ง
 2. มีดตัดกิ่ง หรือคัทเตอร์ ใช้ในการทาบกิ่ง หรือตัดแต่งกิ่งเช่นกัน
 3. ถุง, กระถาง, กะละมัง หรือกระบะสำหรับการเพาะชำ เพื่อใช้ในการเพาะชำปักกิ่งหรือส่วนต่างๆ ลงไป
 4. ฮอร์โมนเร่งราก ใช้สำหรับช่วยในการเร่งให้เกิดรากของส่วนที่ตัดออกมาปักชำ รวมถึงช่วยในการรักษาแผลที่ตัดออกมา และช่วยไม่ให้กิ่ง ใบ หรือดอกที่ติดมาหล่นร่วงหายไป ทั้งนี้การใช้น้ำยาฮอร์โมนเร่งรากนั้นควรใช้ผสมกับน้ำ สัดส่วนตามสูตรที่แตกต่างกันของไปของแต่ละคร
 5. น้ำยาป้องกันเชื้อราสำหรับฉีดพ่น ส่วนที่ตัดออกมาปักชำ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของผลผลิตและอาการรากเน่าที่เกิดในพืช
 6. ดิน ควรเป็นดินที่มีการผสมมาเรียบร้อยแล้ว ตามสูตรที่มีหรือตามความเหมาะสมกับชนิดของพืชที่ต้องการปักชำ ทั้งนี้นอกจากดินแล้ว โดยส่วนมากสิ่งต่างๆที่มักใช้ในการผสมกับดินนั้นได้แก่

– ปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลสัตว์และการหมักพืชต่างๆ มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างจุลินทรีย์ และสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ให้กับดิน อีกยังสามารถทำให้โครงสร้างของดินมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงระบายอากาศและน้ำได้เป็นอย่างดี

– แร่ธาตุสารเคมี อาทิเช่น แคลเซี่ยม, ฟอตเฟต เป็นต้น

 

อุปกรณ์สำคัญที่ควรมี เมื่อต้องการปักชำ

 

– แกลบ สามารถใช้ผสมกับดินเพื่อเสริมสารอาหารต่างๆ โดยใช้ได้ทั้งแกบลธรรมดาและแกลบดำ

– ขุยหรือกาบมะพร้าว ใช้ผสมกับดิน เพื่อสร้างการดูดซับน้ำที่ดีมากขึ้น

เมื่อผสมส่วนต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันตามสูตรต่างๆ ของแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำดินผสมเหล่านี้มาใช้สำหรับบรรจุลง ถุง กระถางหรือภาชนะอื่นๆ สำหรับเพาะชำอื่น ตามความสะดวกหรือที่หาได้ จากนั้นรอให้เกิดราก และเตรียมนำไปลงพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกต่อไป ในพื้นที่ที่ต้องการ  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าใน
การปักชำ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้นั้นไม่ได้มีมากมายทั้งนี้ผู้ที่จะลงมือปฏิบัติควรเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมก่อนลงมือ เนื่องจากว่าขั้นตอนสำหรับการเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีสำคัญมากในการปักชำไม่แพ้ให้กับขั้นตอนอื่นๆเลยทีเดียว

 

อุปกรณ์สำคัญที่ควรมี เมื่อต้องการปักชำ

Recommended Articles