อุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาล่าสุด

อุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาล่าสุด

อุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาล่าสุด

 

 

           อุปกรณ์ทางการเกษตรถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นทุนทางเกษตรกรรม ที่เหล่าเกษตรกรทั่วไปจำเป็นจะต้องมีเอาไว้เป็นพื้นฐานการทำงาน ทั้งนี้การใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรนั้นก็เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและทุ่นแรงในการทำกิจงานต่าง ๆ ให้สำเร็จตามความต้องการ โดยที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าความจำเป็น

            อย่างไรก็ตาม หนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับเกษตรกรมือใหม่หลาย ๆ คน นั่นก็คือ การมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรพื้นฐานเหล่านี้มาจัดเตรียมไว้ ซึ่งวิธีแก้ก็คือ การจัดจัดเตรียมเงินทุนเอาไว้ล่วงหน้า และหากเปรียบเทียบสำรวจราคาตลาด เพื่อที่จะทำให้ได้ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมนั่นเอง

 

 

           ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่กำลังมองหา หรือต้องการสำรวจราคาเพื่อจัดซื้อหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ สำหรับใช้เริ่มต้นในการทำเกษตรกรรมของตนเองนั้น ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาล่าสุดในท้องตลาดที่เราได้รวบรวมเอาไว้ เพื่อให้มือใหม่ได้จัดเตรียมเงินทุนเอาไว้สำหรับการซื้อหาเพื่อใช้งาน ดังต่อไปนี้

  1. จอบ

          อุปกรณ์ชนิดนี้ ถือเป็นพื้นฐานสำหรับการทำเกษตรกรรม ในระยะเริ่มต้นที่ควรจะต้องมี ทั้งนี้ สามารถใช้ได้ทั้งในการสร้างแปลงเพาะปลูก ขุดหลุม รวมไปถึงถางพื้นที่ และกำจัดวัชพืช ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรหนึ่งชิ้น แต่สารพัดประโยชน์เลยทีเดียว

ราคาล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน :  170 -400 บาท/ ด้าม

  1. เสียม

อีกหนึ่งอุปกรณ์สำหรับการใช้ขุดที่มีความแข็งแรง สามารถใช้ขุดดินที่ความแข็ง หรือในกรณีที่ต้องการความลึกของหลุมมากๆ นอกจากนี้ เสียมยังใช้สำหรับการ ย่อยดินก้อนขนาดใหญ่ให้แตกละเอียดหรือเล็กลงจนนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกด้วย

ราคาล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน : 100 250 บาท / ด้าม

  1. มีดเล็ก

ใช้สำหรับ ตัดตอน ติดตากิ่ง เพื่อการขยายพันธุ์

ราคาล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน 99 – 250 บาท/ เล่ม

  1. กรรไกรตัด

อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดแต่งกิ่งและใบ ที่แห้งเหี่ยว เน่าเสีย หรือไม่ต้องการ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการแต่งรูปทรงของต้นไม้รวมไปถึงใช้สำหรับการขยายพันธุ์ได้อีกด้วย

ราคาล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน : 100 – 800 บาท/เล่ม

  1. ปุ้งกี๋

เป็นอุปกรณ์สำหรับการขนย้ายสิ่งต่างๆในการเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ปุ๋ยหมัก ดิน รวมไปถึง ใส่ขนย้ายวัชพืชจำพวกหญ้าหรือใบไม้ต่างๆ ไปทิ้งด้วย

ราคาล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน 70 – 350 บาท

  1. ช้อนปลูกและส้อมพรวนดิน

อุปกรณ์สองชนิดนี้ มักมาคู่กัน โดยช้อนนั้นมักใช้ในการขุดหลุมดินที่มีขนาดเล็กและอ่อนนุ่ม รวมไปถึงใช้สำหรับขุดย้ายต้นอ่อนของพืชไปลงปลูกในที่ต่างๆ แบบไม่ให้พืชได้รับความกระทบกระเทือน และในส่วนส่วนของซ้อมพรวนดินนั้น ใช้ในกรณีที่ต้องการพรวนดิน หรือแปลงผักที่มีขนาดเล็ก จนไม่สามารถใช้เสียมหรือจอบได้นั่นเอง

ราคาช้อนปลูกล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน : 20 – 150 บาท / อัน

ราคาซ่อมพรวนดินล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน : 20 – 150 บาท / อัน

 

  1. บัวรดน้ำและถังน้ำ

ในกรณีที่แปลงผักหรือพื้นที่ทำการเกษตรนั้น ไม่สามารถลากสายยางไปถึงได้ การใช้บัวรดน้ำหรือถังน้ำ ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยและอุปกรณ์ที่ควรมีอย่างมากเลยทีเดียว โดยบัวรดน้ำนั้น มักนิยมใช้กับพืชขนาดเล็ก เนื่องจากจะได้การกระจายตัวและสายน้ำที่เล็ก เมื่อกระทบกับต้นอ่อนพืชแล้วจึงไม่เสี่ยงต่อรอยซ้ำหรือเสียหาย ส่วนถังน้ำ นิยมใช้กับการตักน้ำรดต้นพืชที่ทีขนาดใหญ่ขึ้นมา

ราคาบัวรดน้ำล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน : 20 – 120 บาท / อัน

ราคาถังน้ำล่าสุดที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน : 30 – 150บาท / ถัง

อุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาล่าสุด

 

              ทั้งหมดนี้คือการอัพเดทอุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาล่าสุด ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์และรูปแบบการใช้งานที่ต้องการ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องราคาแล้ว เกษตรกรจำเป็นจะต้องคำนึงคุณภาพและอยู่การใช้งาน ประกอบการตัดสินใจด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อใช้ได้อุปกรณ์ที่ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่บ่อยๆ นั่นเอง

 

อุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาล่าสุด

Recommended Articles