อาหารเป็ดไข่ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

อาหารเป็ดไข่ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

อาหารเป็ดไข่ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

ในการจะทำปศุสัตว์สำหรับเลี้ยงเป็ดไข่นั้น  อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเป็ดโดยตรง อีกทั้งเป็ดเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารปริมาณมากต่อวัน ดังนั้น เกษตรมือใหม่ควรหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจทั้งหมด ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเลี้ยงจริง  ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้อาหารที่เหมาะสมกับความต้องการ ของเป็ดไข่ที่เลี้ยงไว้นั่นเอง นอกจากนี้หากผู้เลี้ยงสามารถผสมสูตรอาหารทางเลือกจากพืชต่างๆที่มี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เองได้  ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทุนและปริมาณอาหารเป็ดไข่ที่จะใช้ในแต่ละวันได้  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้ผลผลิตกลับคืนมาอย่างคุ้มค่าตอบแทนให้กับทุนและแรงทั้งหมดที่ได้ลงไปนั่นเอง

สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่ต้องการเลี้ยงเป็ดไข่นั้น สิ่งแรกที่ต้องศึกษาเป็นพื้นฐานคืออาหารเป็ดไข่ที่ต้องใช้ในแต่ละช่วงไว โดยแนวทางอาหารที่เหมาะสมกับเป็ดไข่ในแต่ละช่วงวัยนี้มีดังต่อไปนี้

เป็ดช่วงอนุบาลแรกเกิด ควรเริ่มต้นให้อาหารด้วยน้ำสะอาด และอาจมีการเพิ่ม ปลายข้าวบดหรือข้าวโพดป่น ในปริมาณเล็กน้อยได้เช่นกัน

เป็ดช่วงอายุ 2 – 6 วัน ให้ผสมอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่หรือข้าวสุกกับน้ำเล็กน้อยโปรยให้ลูกเป็ดกิน เพื่อให้อาหารไม่หนักเกินไป และย่อยได้โดยง่าย

ลูกเป็ดเริ่มโต โดยมีอายุประมาณ 1 – 4 สัปดาห์ สามารถเริ่มให้อาหารสำเร็จ หรืออาหารผสมจากพืชได้ เช่น ถั่วเขียว หญ้าขน ผักต่างๆ เป็นต้น

เป็ดรุ่น  4 – 16 สัปดาห์ ให้อาหารสำเร็จหรืออาหารผสมที่มี โดยสำหรับเป็ดวัยนี้ผู้เลี้ยงสามารถเสริมเนื้อปลาต้ม ลงไปในอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนให้กับเป็ดนั่นเอง

เป็ดโตพร้อมไข่ หรืออายุมากกว่า 16 สัปดาห์ เป็ดวัยนี้ควรหาสูตรผสมอาหาร เช่นรำข้าว, เนื้อปลา, เศษหอย, กระถิน นำมาผสมกับหัวอาหาร ก็จะช่วยให้เป็ดแข็งแรงได้รับอาหารที่เพียงพอ และสามารถออกไข่ให้ได้เก็บเกี่ยวอย่างมากมายเลยทีเดียว

อาหารเสริม ประยุกต์ใช้จากวัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่เพื่อนำมาผสมกับหัวอาหารนั้นสามารถเลือกใช้ได้อย่างมากมายตามที่ต้นทุนผู้เลี้ยงมี เช่น ต้นกล้วย, รำหยาบ, รำละเอียด, หญ้า, กระถิน, ปลาป่น, ปลาต้ม, เศษผลไม้และผัก, รำข้าว หอยเชอรี่, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, กากถั่วเหลือง, เมล็ดทานตะวัน และอีกมากมาย โดยสิ่งเหล่านี้นอกจากจะใช้ผสมหัวอาหารในแต่ละวันแล้ว ยังสามารถแยกออกไปทำอาหารหมักตามสูตรต่างๆ ที่มีผู้ให้ไว้ตามอินเตอร์เน็ต ก่อนจะนำมาให้เป็ดกิน เป็นการเพิ่มวิธีสร้างอาหารสำหรับผู้เลี้ยงให้สามารถนำไปใช้ได้ตามแนวทางต่อไป

และทั้งหมดนี้คือพื้นฐานอาหารเป็ดไข่ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของเป็ดนั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้ที่ศึกษา ควรนำไปใช้เป็นแนวทางและปรับเปลี่ยนตามวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหา และมีของอยู่ตลอดไม่ขาดแคลน  ในการผสมอาหารกับวัสดุจากธรรมชาตินั้น นอกจากจะช่วยเสริมสารอาหารที่จำเป็นให้กับเป็ดที่เลี้ยงไว้แล้ว ยังช่วยแบ่งเบาภาระลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเป็ดในส่วนนี้ไปได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

 

อาหารเป็ดไข่ที่เหมาะสมตามช่วงวัย

 

 

 

Recommended Articles