หัวอาหารไก่

หัวอาหารไก่

 

            ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ แม้กระทั่งสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ ต้นทุกหลักของการเลี้ยงสัตว์คืออาหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงไก่ไข่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน แต่เนื่องจากต้นทุนการผลิตทั้งหมดเป็นค่าอาหารไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพให้กับไก่ เราก็อยากให้ไก่มีผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่เรา หากผู้ที่เลี้ยงไก่อยากลดต้นทุนเรื่องอาหารสามารถทำเองได้โดยหาอาหารจากธรรมชาติเพื่อนำมาทำส่วนผสมอาหารให้ไก่ได้และประหยัดด้วย สามารถหาส่วนผสมที่ดีมีคุณภาพได้ตามฤดูกาลและควรให้ไก่ได้กินอาหารที่ดีและมีประโยชน์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและต้นทุนไม่สูงมากและเราไม่ควรใช้สารเคมีกับสัตว์เพื่อสุขภาพของไก่เองและคุณภาพที่ดีของผลผลิตผู้บริโภคจะได้เชื่อมั่น เราควรเลี้ยงสัตว์แบบให้เขาได้พึ่งพาภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่มีในตัวเองได้เพราะภูมิต้านทานธรรมชาติของสัตว์เองถือเป็นยารักษาโรคและภูมิคุ้นกันที่ดีที่สุด สัตว์จะมีความคล่องตัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและเชื้อโรค

 

 

 ชนิดของอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่

  1. อาหารผสม ผสมอาหารให้เข้ากันและนำมาบดแล้วมาผสมกันและคลุกเคล้าให้เข้ากัน จะเติมยาปฏิชีวนะ, วิตามิน, แร่ธาร่ ตุ และกรดอะมิโนที่จำเป็นลงไปด้วย และนำอาหารไปเลี้ยงไก่ได้เลย
  2. เราผสมอาหารโดยใช้หัวอาหารมาผสมรวมกันกับพวกวัตถุดิบจาก พืช สัตว์ วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ แต่เราจะใส่ธัญพืชหรือวัตถุดิบอย่างอื่น เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารแต่ละท้องถิ่นจะมีวัตถุดิบบางอย่างที่มีราคาถูกหรือที่ปลูกเก็บเกี่ยวเอง เช่น ฟางข้าว ข้าวโพด เมื่อผสมกับอาหารตามอัตราส่วนที่กำหนด จะได้อาหารที่สมดุลและสารอาหารครบถ้วนตามต้องการ
  3. อาหารอัดเม็ดเป็นการนำอาหารผสมสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปของอาหารผสมไปผ่านกรรมวิธีการอัดเม็ด ก็จะอาหารอัดเม็ดขนาดต่างๆ ตามอายุของไก่ไข่
  4. อาหารเสริมคือการนำส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆนำส่วนผสมมาคลุกให้เข้ากันเพื่อที่จะให้ไก่กินอาหาร ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารที่สมดุลเพราะเป็นเพียงอาหารเสริมรองจากอาหารหลัก

หัวอาหารไก่

สูตรอาหารไก่ในแบบของคนเลี้ยง คือ การนำเอาอาหารส่วนผสมต่างๆที่ช่วยบำรุงไก่ที่มีคุณภาพไม่มีสารปนเปื้อนที่สัตว์สามารกินได้นำมาผสมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆตามที่ไก่ต้องการ ในอัตราส่วนที่สมดุลกัน ส่วนผสมอาหารควรเป็นสิ่งที่ไก่ชอบกินและไม่เป็นพิษ ตัวไก่สามารถนำไปผลิตเนื้อและไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนวัตถุดิบที่ใช้นำมาทำอาหารให้ไก่ก็หาได้ง่ายและราคาไม่แพงด้วย

 

 

 

 

Recommended Articles