หนูนาสร้างรายได้

         หนูนาเป็นสัตว์ฟันแทะที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานกันอยู่แล้ว จากอดีตชาวบ้านที่ทำนาปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ทำไร่ทำสวน เมื่อปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ปลูกผักผลไม้ต่าง ๆ เวลาทำนาหรือปลูกพืชต่าง ๆ ไว้ที่นา หนูนามักจะทำรังบริเวณใกล้ๆ  แหล่งอาหาร เมื่อชาวบ้านทำนาหรือปลูกพืชผักเเสร็จก็มักจะทำการดักหนูนาที่มากินข้าวในนา หรือมากินอาหารที่ชาวบ้านปลูก เมื่อวางกับดักแล้วหนูนามาติดในกับดัก

ชาวบ้านก็จะจับหนูนาที่ติดกับดักที่วางไว้ก็จะไล่จับหนูนาที่มาติดกับดักไปย่างกิน หรือนำไปผัดเผ็ด ก็จะใช้หนูนาเหล่านั้นมาทำเป็นกับข้าว หรือนำมาแกล้มกับเหล้า แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ เพื่อนำมาบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย เพราะมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ เพื่อขายออกสู่ตลาด ถือได้ว่าเปิดตัวเป็นอาชีพได้อย่างทางการ ซึ่งการเลี้ยงหนูนาก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะหนูนาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและออกลูกเร็ว และโตเร็วมาก ถ้าหากอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้สามารถส่งออกได้อย่างไม่ขาดช่วง

                  การเลี้ยงดูหนูนา

ในการเลี้ยงหนูนาอย่างเป็นทางการ โดยการเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้แบบระบบปิด ให้หนูนาอยู่ในถังปูนซีเมนต์ โดยการให้อาหารและน้ำ ก่อนจะปิดฝาถัง ซึ่งสัตว์เลี้ยงชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติ  และอาจจะดีกว่าเดิมเพราะมีอาหารให้กินได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ได้มากกว่าหนูนาตอนหากินอยู่ในนาแน่นอน เมื่อมีการเลี้ยงหนูนาแบบปิดจะทำให้หนูนาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และใช้ชีวิตได้เต็มที่กว่าการอยู่ในที่นา จึงทำให้ง่ายต่อการเลี้ยงดู และขยายพันธุ์ได้ดีกว่า หนูนาจึงได้ราคาเพิ่มมากขึ้น

                 การดูแลหนูนา

การดูแลหนูนาเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ก่อนจับหนูนาเข้าไปอยู่ในถังปูนซีเมนต์ต้องทำการเทขี้เลื่อยให้ทั่วพื้นที่ เตรียมน้ำและอาหารสะอาดให้หนูนา อาหารที่ควรให้หนูนกิน คือ หัวอาหารหมูนม ท่อนอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวสาร หญ้า หอยเชอรี่ การเลี้ยงหนูนาควรต้องเปิดเช็คทุกวัน ทั้งน้ำและอาหารห้ามให้ขาด ต้องมีให้หนูนาได้กินเสมอ ยิ่งอุดมสมบูรณ์มาก ก็จะได้น้ำหนักดี ราคาเพิ่มขึ้นสามารถส่งออกได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนเรื่องโรคของหนูนาไม่ต้องกังวล เพราะเลี้ยงหนูนาแบบปิด คอยทำความสะอาดและดูแลอย่างดี ไม่มีทางที่หนูนาจะเป็นโรคได้แน่นอน นอกจากนี้หนูนาสามารถผลิตลูกออกมาได้เยอะเพราะมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่ดี หนูนาจึงไม่มีความเครียดสามารถเหล่าลูกๆของมันได้อย่างดี

 

 

 

 

Recommended Articles