หญ้าข้าวทามคืออะไร เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

หญ้าข้าวทามคืออะไร เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

หญ้าข้าวทามคืออะไร เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

พืชพรรณในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลากชนิด ทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งตั้งใจปลูก และที่สำคัญพืชบางชนิดแม้จะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไรมากมาย แต่ก็เป็นพืชสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการทดลอง หรือใช้พื่อผสมพันธุ์ให้เกิดพืชชนิดใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ และพืชที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นคือ หญ้าข้าวทาม หญ้าชนิดนี้จะมีประโยชน์อย่างไรนั่นมาเรียนรู้พร้อมๆ กันเลย

 

 

หญ้าข้าวทาม เป็นหญ้ายืนต้นที่มีลักษณะเป็นกอ ลำต้นตั้งตรงถึงกึ่งตั้งสูงประมาณ 1 – 2 เมตร มีอายุปีเดียวแต่มักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีการคาดเดาว่าเกิดจากเมล็ดที่ร่วงลงพื้นดินเดิมนั่นเอง ถือเป็นข้อพิสูจนได้ว่าเมล็ดของข้าวป่านี้สามารถมีอายุอยู่ได้นาน อีกทั้งข้าวป่านี้มักจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโดตนัก ทำให้พืชหญ้าเหล่านี้แม้จะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ใดๆ กับชีวิตผู้คนมาก แต่กลับมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งข้อดีในเรื่องความทนทานนี่เองทำให้ข้าวที่เราปลูกกินกันอยู่ในทุกวันนี้มีสภาพทนทานต่อความแล้งหรือความชื้นได้ดี

 

 

หญ้าข้าวทามมักถูกพบอยู่ในแถบเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถบประเทศไทย เมียนม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น มักพบเจออยู่ตามป่าไม้ทุติยภูมิ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบที่ท่วมท้น สวนยางเก่า พุ่มไม้หนาทึบ หรือในพื้นที่เปิดโล่ง พบในหนองน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำ ริมลำธาร มักอยู่ในดินที่มีสารอินทรีย์สูงอย่างตามต้นไม้ที่เน่าเปื่อย เป็นต้น

 

 

 

หญ้าข้าวทามคืออะไร เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

หญ้าข้าวทามคืออะไร เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

Recommended Articles