วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ น้ำวน

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ น้ำวน

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ น้ำวน

 

 

                           วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ น้ำวน ก่อนที่เราจะเริ่มทำการปลูกผักนั้น เราจะต้องประกอบรางไฮโดรโปรนิกส์ขึ้นมาเตรียมไว้ก่อน ซึ่งสามารถทำได้เองได้ ไม่ยุ่งยาก โดยเริ่มต้นให้วัดขนาดและคำนวณพื้นที่ที่เราจะทำรางก่อน จากนั้นให้จัดหาอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบราง

 

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ใน น้ำนิ่ง

 

ในที่นี้จะแนะนำให้ทำรางด้วยท่อ PVC แบบบาง หรือเรียกว่าท่อ PVC ชั้น 5 โดยรางปลูกผักนั้นจะใช้ท่อ PVC ทั้งหมด 10 เส้น  ใน 1 ชุดจะประกอบด้วย ท่อ PVC 2 เส้น ใน 1 เส้นจะเป็นท่อปลายบาน และอีกเส้นจะเป็นท่อปลายตรง ความยาวแต่ละเส้นจะอยู่ที่ 4 เมตร  ท่อแต่ละอันให้เจาะรูโดยให้ Hold Saw ขนาด 38 mm. และให้มีระยะห่างระหว่างรูอยู่ที่ 25 เซนติเมตร ขั้นแรกจะเริ่มประกอบขาก่อนจะใช้เป็นการเจาะรูแล้วยึดด้วยสกรูแทน โดยจะใช้เหล็กตัว U จำนวน 5 อัน ไล่ระดับความสูง  เริ่มตั้งแต่ 80 เซนติเมตร จนถึง 1 เมตร และเหล็กค้ำยันความยาว 2 เมตร 2 อัน วางไว้หัวและท้าย เมื่อตั้งขาเสร็จแล้วให้นำท่อมาวางบนขา โดยวางท่อ 2 อัน ต่อกันให้มีความยาวรวม 8 เมตร  และให้หันท่อปลายบานออก เพื่อไว้รับน้ำจะได้ไหลไปตามทิศทางที่กำหนด  โดยไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับตามรูต่อไปจะประกอบรางรองน้ำ จะใช้เป็นข้อต่อ PVC สำเร็จรูป โดยมีข้องอ 90 องศา มีท่อ 3 ทาง และท่อตรงที่ตัดความยาว 20 เซนติเมตร ไว้สำหรับทำระยะห่างระหว่างแถว การต่อด้านหัวรางจะเป็นการใช้ข้องอหงายขึ้นเสียบไปที่รางท่อแต่ละอัน เพื่อไว้สำหรับรองรับน้ำ และทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกลดความร้อนในท่อผักได้ดีขึ้น    ส่วนด้านท้ายรางนั้นจะเป็นการต่อท่อให้เป็นแนวยาว ส่วนตรงมุมใช้ข้องอ โดยให้ปากข้องอคว่ำลงล่างและนำท่อรูปกรวยมาใส่ เพื่อไว้สำหรับปล่อยน้ำให้ไหลเวียนไปตามท่อและตามทิศทางที่เรากำหนด ในระหว่างทำรางนั้นให้เราทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ก่อน ขั้นตอนแรกให้ชุบผ้าให้เปียก จากนั้นใส่เมล็ดลงในผ้าและห่อให้เรียบร้อย โดยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำฟองน้ำมาตัดเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ นำไปชุบน้ำให้ชุ่ม จากนั้นให้นำเมล็ดมาหยอดในฟองน้ำ ตรงรอยที่เราผ่าไว้  เสร็จแล้วให้นำผ้าเปียกปิดทับอีกชั้น ทิ้งไว้ประมาณ 10  วัน จนกลายเป็นต้นกล้า  จากนั้นให้นำต้นกล้ามาหย่อนใส่ถ้วยปลูก  แล้วนำถ้วยปลูกมาหย่อนลงตามหลุมปลูกอีกที  เพียงเท่านี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อย รอเก็บผลผลิตต่อไป

 

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ น้ำวน

 

 ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถที่จะปลูกเพื่อเป็นอาชีพได้เลย หรือหากเราต้องการจะปลูกผักไว้ทานเอง ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว 

 

 

 

Recommended Articles