วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดิน

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดิน

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดิน

 

 

 

        วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดินส่วนใหญ่จะนิยมปลูกเป็นผักสลัด ที่มีต้นทรงพุ่มใหญ่ อย่างต้น กรีนโอ๊ค ฟินเล่ย์ไอซ์เบิร์กบัตเตอร์เฮด เป็นต้น สูตรในการปลูกจะไม่ตายตัวและไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความชำนาญแตกต่างกัน ซึ่งถ้าวิธีไหนที่ทำแล้วได้ผลก็ถือว่าประสบความสำเร็จ

 

 

         วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดินก่อนอื่นเราจะมาดูวิธีการเตรียมดินเพราะดินแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันอย่างบางพื้นที่จะเป็นดินทราย ซึ่งธาตุอาหารจะไม่ค่อยมี แนะนำบำรุงดินให้มากที่สุด อย่างการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อช่วยทำให้ต้นผักได้รับสารอาหาร  สามารถเจริญเติบโตได้ดี  และยังเก็บผลผลิตได้ตามกำหนด เรามาเพิ่มลงมือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์กันเลย  เริ่มต้นเราจะเพาะเมล็ดโดยแช่น้ำไว้ก่อน 3 – 4 ชั่วโมงให้สังเกตุว่าเมล็ดอิ่มจะต้องอิ่มน้ำ แล้วจึงค่อยนำเมล็ดมาเทลงในกระถางเพาะ โดยทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน จะโตเป็นต้นกล้าให้นำต้นกล้ามาหยอดใส่ในถาดเพาะ และให้นำไปวางในที่มีแสงแดดประมาณ 60%   รดน้ำ เช้า-เย็น ทุกวัน ด้วยฟ็อกกี้หรือกระบอกฉีดน้ำก็ได้  พอเลี้ยงไปแล้วเริ่มเห็นใบงอกออกมา 1-2 ใบ ก็ให้เปลี่ยนไปรดน้ำด้วยฝักบัวฝอยแทน จะทำให้ต้นโตได้ดีขึ้น  และให้ทิ้งไว้ในถาดเพาะประมาณ 10 วัน ไม่เกินจากนี้   จะได้ต้นกล้าที่สามารถนำไปเพาะปลูกได้  ซึ่งจะใช้เวลาในแปลงปลูกต่ออีก 30 วัน  รวมระยะเวลาทั้งหมด 45 วัน จึงจะสามารถเก็บผักมาทานได้   วิธีการเก็บผัก คือปลูกวันไหน ให้นับไปอีก 30 วัน  และควรเก็บผักในช่วงวันที่ 25 หลังจากลงปลูกแล้ว   เพราะจะทำให้ผักมีรดชาติไม่ขมนั่นเอง การนำผักลงปลูกในแปลง จะต้องปลูกผักสีเขียวไว้ในแปลงเดียวกัน  เพราะถ้าปลูกรวมสีกันจะทำให้ดูแลยาก  เพราะผักแต่ละชนิดจะรับแสงแดดไม่เท่ากัน   ต่อมาเป็นการเตรียมดิน  เริ่มต้นให้ทำการพรวนดินให้ทั่วแปลง ให้ผสมปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วแปลง  ทิ้งไว้ 2-3 วัน  และให้รดน้ำทุกวัน เพื่อจะได้เป็นการล้างแก๊สที่อยู่ในปุ๋ยคอกให้จางลงไป จะได้ไม่ทำให้ต้นไม้เฉา และให้ทำการพรวนดินอีกครั้งก่อนลงปลูก จากนั้นนำต้นกล้ามาปลูกลงดินโดยให้มีระยะห่างระหว่างต้น จากนั้น เราจะต้องมาทำการรีเช็คต้นกล้าอีกครั้ง  เพื่อให้ผลผลิตขึ้นเต็มแปลง เมื่อเวลาเราลงต้นกล้าในแปลงปลูกแล้ว จะต้องทำการบีบดินให้แน่น เพื่อที่ว่าจะทำให้มีการเชื่อมต่อระหว่างรากกับดิน เมื่อเวลารดน้ำจะได้ซึมเข้าสู่รากผักได้ดี

 

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดิน

 

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดิน เป็นวิธีที่ง่าย ที่เราสามารถปลูกเองได้  ยิ่งถ้าหากใครมีพื้นที่อยู่แล้ว ยิ่งดีมากๆ เพราะจะทำให้เราสามารถนำพื้นที่นั้นมาทำประโยชน์ได้อย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไว้ทานเองหรือจะปลูกไว้สำหรับขาย  ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเราอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในดิน

 

Recommended Articles