วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์

วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์

วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์

 

 

 

                                วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์ อย่างการปลูกพืชผักไม่ว่าจะเป็นการปลูกไว้กินเองหรือปลูกไว้เพื่อขาย สิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลผลิตนั้นสามารถทำราคาได้ดี นั่นก็คือวิธีดูแลรักษาพืชผักของเราให้สวยงามและมีความสมบูรณ์มากที่สุด เป็นสิ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำกันอยู่แล้ว เพราะเป็นพื้นฐานของการทำเกษตรนั่นเอง

 

 

วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์  มีขั้นตอนและวิธีการมากมายหลายอย่าง ซึ่งจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนั้น วันนี้เราได้นำวิธีดูแลและขั้นตอนมาฝากกัน โดยวิธีการเหล่านี้เราสามารถนำไปปรับใช้กับพืชผักของเราได้เลย  ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างมาก

  1.  การให้น้ำ  เป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นสำหรับพืชผักอย่างมาก เพราะการที่พืชผักจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับน้ำเป็นหลักด้วยเหมือนกัน เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่อง การสังเคราะห์แสง การลำเลียงสารอาหาร และช่วยปรับอุณหภูมิพืชผัก ดังนั้นการให้น้ำควรให้อย่างเหมาะสมกับพืชผักแต่ละชนิดและขึ้นอยู่กับอายุของพืชผักนั้น ๆ   อีกด้วย    ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมให้น้ำแบบเป็นฝอย อย่างการใช้บัวรดน้ำ การใช้สปริงเกอร์  หรือการใช้สายยาง เป็นต้น 
  2. การใส่ปุ๋ย  ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์  มักนิยมจะคลุกเคล้าผสมไปกับดินในตอนที่เริ่มเตรียมแปลงปลูก โดยจะใช้เป็นปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  อย่างปุ๋ยพืชสด  แทนการใช้ปุ๋ยเคมีนั่นเอง เพราะจุดประสงค์ในการปลูกผักนั้น ก็เพื่อต้องการให้พืชผักที่รับประทานเข้าไปมีความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาติยังช่วยปรับดินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและที่สำคัญช่วยทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี   อีกทั้งยังทำให้มีผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาดอีกด้วย 
  3. การพรวนดิน เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมดินให้พร้อมก่อนการปลูก เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปลูกพืชผัก  การพรวนดินให้ร่วนซุยมีส่วนช่วยทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีและเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชที่คอยแย่งอาหารพืชผักได้อีกทางหนึ่ง 
  4. การตัดแต่ง แบ่งเป็นการตัดแต่งก่อนการปลูก ในระยะพืชผักเริ่มเจริญเติบโต และหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละวิธีในการแต่งตัดนั้น ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  ทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี และมีความสวยงามอีกด้วย

 

วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์

 

วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์  ไม่เพียงแค่ทำตามวิธีที่แนะนำเท่านั้น ที่สำคัญเราควรต้องหมั่นดูแลรักษาและเอาใจใส่กับพืชผักที่ปลูกเป็นประจำอยู่เสมอ  ถึงจะทำให้เราได้ผลผลิตตามที่เราต้องการได้

 

 

 

วิธีดูแลพืชผักให้สวยงาม สมบูรณ์

Recommended Articles