วิธีการปลูกป่า 5 ระดับ ทำได้แม้ในสวนหลังบ้าน

วิธีการปลูกป่า 5 ระดับ ทำได้แม้ในสวนหลังบ้าน 

วิธีการปลูกป่า 5 ระดับ ทำได้แม้ในสวนหลังบ้าน 

มีหลายคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ วิธีการปลูกป่า 5 ระดับ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกในลักษณะสวนป่า และ การปลูกพืชทางการเกษตร ซึ่งถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ที่น่าสนใจเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน และสามารถปรับ หรือ ประยุกต์ใช้กับพื้นที่เล็กๆ แบบสวนหลังบ้านได้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าพื้นที่เล็กๆแ บบสวนหน้าบ้าน หรือ หลังบ้านจะทำได้แต่ขอยืนยันว่าสามารถปรับตามความเหมาะสมได้ เพียงแค่เลือกระดับของพันธุ์ไม้ตามแนวของ วิธีการปลูกป่า 5 ระดับคือ 

 

  • ไม้ยืนต้นที่ต้นมีความสูง 
  • ไม้ที่มีระดับความสูงปานกลาง 
  • ต้นไม้ที่มีระดับความสูงไม่มาก 
  • ต้นไม้ที่เป็นกลุ่มพืชคลุมดิน  
  • ต้นไม้ที่เป็นกลุ่มพืชใต้ดิน

นี่จะเป็นการจัดลำดับขอ วิธีการปลูกป่า 5 ระดับ ที่นิยมใช้กันโดยจะผสมผสาน ระหว่างไม้ยืนต้น ไม้ผลและผักต่างๆตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือที่เรียกกันว่าป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง แต่สำหรับพื้นที่
ในสวนหลังบ้านหลายคน อาจจะไม่สามารถปลูกพืชใต้ดิน เช่นพวกหัวไชเท้า แครอท ได้ก็สามารถปรับเป็นไม้คลุมดินไม้ที่มีความสูงกว่าระดับไม้คลุมดิน ไล่ระดับให้ได้ 5 ความสูงเลือกพันธุ์ไม้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ที่จะปลูกในบ้านก็สามารถทำให้คุณปลูกป่า 5 ระดับภายในพื้นที่เล็กๆ และการใช้พืชผักสวนครัวบางชนิด
หรือไม้ประดับที่สามารถปลูกได้ง่ายดูแลได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น ตะไคร้ พริกกระเพรา มะกรูด มะนาว ที่สามารถลงดินในพื้นที่เล็กหรือใส่กระถาง ก็ทำให้คุณได้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ในลักษณะนี้
ยกตัวอย่างง่ายๆ 

วิธีการปลูกป่า 5 ระดับ ทำได้แม้ในสวนหลังบ้าน 

 

อาจจะเลือกใช้ต้นมะม่วงเป็นไม้ที่มีระดับความสูงที่สุดในสวนหลังบ้านของคุณ และหาพันธุ์ไม้อื่นในระดับที่ไล่เลี่ยกันมาตามสายพันธุ์ อาจจะเป็นผลไม้ ผักสวนครัวอย่างที่ได้แนะนำไป การปลูกแบบนี้ก็จะทำให้คุณสามารถทำสวนเล็ก ๆ ในแนวทางแบบ วิธีการปลูก ป่า5 ระดับ ได้ไม่ยาก แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่า ต้องยึดตามวิธีการที่ถูกต้อง แต่หากเลือกตามความเหมาะสมการปลูกในพื้นที่เล็กๆแบบสวนหลังบ้าน หรือ พื้นที่เล็กๆหน้าบ้านก็สามารถสร้างความร่มรื่น และ ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเลือกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ก็สร้างความสวยงามได้ส่วนหนึ่ง มีพื้นที่สีเขียวเล็กๆ ไว้พักสายตาภายในบ้านแม้ว่าอาจจะไม่สามารถลงไม้ยืนต้นที่สูงตาม  วิธีการปลูกป่า 5 ระดับ ได้แต่การเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความสูงต่ำลดหลั่นกันไปในการปลูกก็จะทำให้ได้ประโยชน์ และการเลือกพันธุ์ไม้ที่เน้นการดูแลง่าย พืชบางชนิดอาจต้องการแสงแดดเยอะหรือบางชนิดต้องการแสงแดดน้อย ปลูกรวมกันตามแนวทางนี้ก็จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้ไม่ว่าจะเป็นไม้กระถางหรือไม้ลงดิน

 

Recommended Articles