วัชพืช ศัตรูสำหรับเกษตรกรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

วัชพืช ศัตรูสำหรับเกษตรกรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

วัชพืช ศัตรูสำหรับเกษตรกรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

 

                             สำหรับเราเกษตรกรแล้ว สิ่งมีชีวิตที่จัดว่าเป็นศัตรูพืชนั้นไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์ชนิดต่างๆเพียงอย่างเดียว แต่ศัตรูพืชอีกหนึ่งชนิดที่สำคัญนั้น มักเกิดขึ้นมาในรูปแบบของพืช ที่เรียกกันว่าวัชพืชนั่นเอง

วัชพืชหมายถึงพืชชนิดต่างๆ ขึ้นมาเองตามธรรมชาติโดยไม่มีคนปลูกทั้งนี้ มักจะเจริญเติบโตบนพื้นที่ทำการเกษตรของเราเกษตรกรเป็นส่วนมาก ซึ่งพืชเหล่านี้จัดเป็นกลุ่มพืชที่มักไม่มีใครต้องการและไม้สามารถสร้างมูลค่าหรือรายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่ได้ นอกจากนี้วัชพืชเหล่านี้ยังสร้างปัญหาให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้วยการแย่งสารอาหารต่างๆที่ควรจะเป็นของ พืชผลทางการเกษตรไป จึงถือได้ว่าวัชพืชนั้นจัดเป็นอีกหนึ่งศัตรูตัวสำคัญที่สร้างปัญหาอย่างมากให้กับเราเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียว

 

 

สำหรับการแบ่งแยกประเภทของวัชพืชนั้นสามารถแยกย่อยออกมาได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

– วัชพืชประเภทใบแคบ

– วัชพืชประเภทใบกว้าง

โดยวัชพืชเหล่านี้เมื่อขึ้นอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกหรือการทำเกษตรกรรมแล้ว จะสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆ และเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้ผลผลิตเกิดปัญหาด้านการเจริญเติบโตหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามวัชพืชนั้น ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสีย เพียงอย่างเดียว เพราะบางชนิดสามารถนำมารับประทานหรือเก็บขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เช่นเดียวกัน  โดยวัชพืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้นั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน เช่น ผักเสี้ยนผี  หญ้าลูกไก่ วอเตอร์เครส ผักแว่น ผักกาดน้ำ ผักเบี้ยใหญ่ ใบส้มกบ และ หญ้าไหมทอง เป็นต้น โดยวัชพืชเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะสามารถนำไปใช้รับประทานได้เท่านั้นแต่หลายชนิดยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย

 

วัชพืช ศัตรูสำหรับเกษตรกรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สำหรับวิธีการกำจัดวัชพืชนั้นสามารถทำได้อย่างหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการถอนทิ้ง รวมไปถึงการใช้สารเคมีฉีดพ่นในพื้นที่เพาะปลูก นั่นเอง

 

วัชพืช ศัตรูสำหรับเกษตรกรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Recommended Articles