รู้จักประเภทของปุ๋ย

รู้จักประเภทของปุ๋ย

รู้จักประเภทของปุ๋ย ปุ๋ยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ให้กับพืชผลทางการเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี เกษตรกรจำเป็นจะต้องเลือกประเภทของปุ๋ยให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานและพืชผลทางการเกษตรของตนเอง

สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน ในวันนี้เราจะพามาทำความ รู้จักประเภทของปุ๋ย รวมไปถึงรูปแบบการใช้งาน เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้เป็นพื้นฐานและสามารถเลือกใช้งานตามประเภทของปุ๋ย ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วประเภทของปุ๋ยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยการดังต่อไปนี้

1. ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยนี้สร้างขึ้นจากสารประกอบต่าง ที่เกิดขึ้น จากการผสมผสานระหว่างเคมีหลายชนิด มักนิยมใช้งานเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับพืชผลทางการเกษตร

ปุ๋ยเคมีสามารถแยกย่อยออกเป็นอีก 2 ประเภทได้แก่ 

– ปุ๋ยเคมีแบบเดี่ยว

– ปุ๋ยเคมีแบบผสม


2. ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยที่สร้างขึ้นจากวัสดุรอบ ตัว ทางธรรมชาติ อาจนำมาผ่านกระบวนการผสม หรือหมักสูตรต่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ก่อนการนำไปใช้งาน ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นั้นมักนิยมใช้ผสมกับดิน  เพื่อปรับความสมดุลและสร้างสารอาหาร   ให้กับเพื่อนก่อนการเริ่มต้นปลูกนั่นเอง

ปุ๋ยอินทรีย์สามารถแยกย่อยออกเป็นอีก 3 ประเภทได้แก่

– ปุ๋ยอินทรีย์หมัก

– ปุ๋ยอินทรีย์พืชสด

– ปุ๋ยอินทรีย์คอก


3. ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชนิดนี้สร้างขึ้นจากกระบวนการต่าง โดยสามารถใช้ส่วนผสมของทั้งสารเคมีและวัสดุทางธรรมชาติ   โดยนิยมใช้เพื่อปรับสภาพสิ่งต่าง ภายในดิน ให้กลายมาเป็นอาหารของพืชผลที่ปลูกเอาไว้นั่นเอง

 


4.ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

เป็นปุ๋ยที่นำไปผ่านกระบวนการความร้อนในระดับสูง และ นำมาเพาะเลี้ยงเชื้อชีวภาพ ก่อนนำไปผสมกับปุ๋ยชนิดอื่น อีกที เพื่อใช้งาน โดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีประโยชน์ในด้านการปรับสภาพความสมดุล  ภายในดิน สร้างอาหารและฮอร์โมนต่าง ให้กับพืชผลที่ปลูกเอาไว้ได้เจริญเติบโต อย่างเต็มที่

รู้จักประเภทของปุ๋ย


ปุ๋ยแต่ละชนิด ต่างก็มีคุณประโยชน์และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ ก่อนเลือกประเภทของปุ๋ยไปใช้งาน เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรกรรมได้เติบโต   อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายจากการใช้งานของปุ๋ยที่ผิดประเภท นั่นเอง


รู้จักประเภทของปุ๋ย

Recommended Articles