ราคาหัวอาหารควาย

ราคาหัวอาหารควาย

 

 

เกษตรกรหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทย ต่างเลี้ยงสัตว์หลายชนิดและสิ่งที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นดำรงชีวิตต่อไปได้ก็คืออาหารสัตว์  ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ต้องดำรงชีวิตด้วยอาหาร การเลี้ยงโคกระบือไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้นทุนในการเลี้ยงโคกระบือมีราคาสูงมาก เพราะต้องสร้างคอกและโรงเรือน เป็นอย่างดีและที่สำคัญคืออาหารสัตว์ต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง ส่วนที่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงที่สุดคือการซื้อโคกระบือมาเลี้ยงต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากเลยทีเดียว

อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้โคกระบือเจริญเติบโตและดำรงชีวิตต่อไปได้อาหารโคกระบือนั้นคือ อาหารแบบข้น เป็น อาหารที่มีกากเยื่อใยต่ำ แต่มีส่วนประกอบย่อยง่ายมาก อาหารชนิดนี้ ได้แก่ ปลาป่น กากถั่ว เมล็ดพืช รำ มันสำปะหลัง อาหารอีกชนิดหนึ่ง คือ อาหารแบบหยาบ เป็น อาหารที่มีกากเยื่อใยสูง มีส่วนประกอบที่ย่อยได้น้อยกว่าเมื่อเทียบสัดส่วนกัน ได้แก่ หญ้า พืชสด ฟาง หญ้าแห้ง ชาญอ้อย เปลือก ถั่วลิสง

 

 

 

           ส่วนอาหารที่เราใช้เลี้ยงโคกระบือโดยทั่วไปหาได้ง่ายๆจากธรรมชาติ ก็คือหญ้าสดและฟางเป็นส่วนใหญ่เพราะมารถหาได้ง่ายและมีอยู่ตามท้องทุ่งนาทั่วไปในเขตชนบท ซึ่งพอแก่การดำรงชีวิตให้แก่โคกระบือ โคกระบือกินหญ้าและฟางเป็นอาหารประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวโคกระบือการเลี้ยงโคกระบือเนื้อและโคกระบือนม ควรมีวิธีให้อาหารแบบข้นโคกระบือจะได้โตเร็วและให้นมได้มาก ถ้าให้แต่อาหารข้นโคกระบืออาจจะท้องเสียได้ เกษตรกรจะหาอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่พอสมควรไม่แพงจนมากเกินไปมาให้โคกระบือกิน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและผลกำไรที่สูงควรมีวิธีที่ให้อาหารอย่างเหมาะสมเพียงพอและประหยัด โคกระบือเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารสามารดำรงชีวิตละให้ผลผลิตได้ โคกระบือมีกระเพาะแบบพิเศษกว่า หมู เป็ด ไก่ โคกระบือเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยว

ราคาหัวอาหารควาย

 

            โคกระบือมีกระเพาะหลายช่อง มีกระเพาะ 4 ช่อง คือ กระเพาะรูเมน กระเพราะขอบกระด้ง หรือผ้าขี้ริ้ว โคกระบือมีความพิเศษคือในกระเพาะมีจุลินทรีย์อยูมากมายหลายชนิด ทำหน้าที่ย่อยอาหารต่างๆที่กินลงไป ช่องที่สอง คือ กระเพราะรวงผึ้งเป็นช่องที่เล็กที่สุดช่วยดูดซับน้ำและอาหารบางอย่าง ช่องที่สาม คือกระเพาะสามสิบกลีบมีหน้าที่ดูดซึมน้ำจากอาหาร ช่องที่สี่ คือ กระเพาะธรรมดา สร้างน้ำย่อยมาย่อยอาหาแล้วส่งไปย่อยอาหารและดูดซึมสู่ร่างกาย ส่วนราคาของอาหารโคกระบือมีราคาตั้งแต่ 90-500 บาท สามารถหาซื้อได้จากช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วอีกช่องทางคือซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

 

 

 

 

Recommended Articles