รากแก้วหัวใจหลักของต้นไม้นั้นสำคัญขนาดไหน

รากแก้วหัวใจหลักของต้นไม้นั้นสำคัญขนาดไหน

รากแก้วหัวใจหลักของต้นไม้นั้นสำคัญขนาดไหน

 

                รากแก้วเป็นรากหลักของต้นไม้ เมื่อมีการตัดรากแก้วต้นไม้ ต้นไม้จะไม่สามารถผลิตรากแก้วขึ้นมาใหม่ได้อีก แต่เมื่อนำไปปลูกโดยที่ไม่มีลากแก้วเพราะเนื่องจากโดนตัดรากแก้วต้นไม้ไปแล้วก็จะแตกรากใหม่ออกมาแทน นั้นก็คือ รากแขนงแทนรากแก้วที่ถูกตัดไป รากแขนงถูกสร้างมาเพื่อช่วยพยุงต้นไม้เอาไว้ไม่ให้โค่นหรือล้ม เพราะต้องทำหน้าที่แทนรากแก้ว ซึ่งความแข็งแรงและมั่นคงจะน้อยกว่ารากแก้ว และสามารถล้มหรือโค่นได้ง่าย ถึงแม้จะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ตาม เมื่อโดนน้ำเยอะ รากแขนงไม่สามารถรับน้ำหนักจากปริมาณน้ำที่ขังอยู่ตามใบตามกิ่งที่ดูดซึมน้ำไว้เวลาฝนตก หรือต้นไม้ที่โดนแมลงใช้ในการสร้างเป็นที่อยู่อาศัย สร้างโพงตามต้นไม้ใหญ่ อาจจะทำให้ต้นไม้พุและไม่แข็งแรง สามารถโค่นล้มได้ง่ายเพราะไม่มีรากแก้วในการยึด มีแต่รากแขนง ซึ่งนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งในการตัดรากแก้วต้นไม้

 

                การที่ต้นไม้ไม่มีรากแก้วก็เท่ากับว่าต้นไม้ไม่มีรากสำคัญในการยึดเหนี่ยวต้นไม้ไม่ให้ล้มได้ ถึงจะมีรากแขนงขึ้นมาแทนรากแก้ว แต่ว่าก็ไม่สามารถทำให้การทรงตัวของต้นไม้มั่นคงแข็งแรงได้อย่างรากแก้ว การไม่มีรากแก้วต้นไม้ก็ไม่ได้ตาย เนื่องจากมีรากฝอยคอยทำงานช่วยเรื่องให้อาหารต้นไม้อยู่ เพียงแต่การตัดรากแก้วต้นไม้ทำให้เสียสมดุลในการเจริญเติบโตของต้นไม้ในการทรงตัวเท่านั้น ซึ่งหากปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ตามบ้านโดยต้นไม้ไม่ได้มีรากแก้ว ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมาก ยิ่งถ้าช่วงพายุเข้ายิ่งต้องระวัง เพราะการไม่มีรากแก้วซึ่งเป็นรากสำคัญในการยึดเหนี่ยวของต้นไม้ที่มั่นคงและแข็งแรงที่สุดในชนิดรากทุกชนิดเป็นตัวยึดต้นไม้ไว้ เมื่อเกิดมีพายุจึงเสี่ยงต่อการโค่นล้มทับบ้านได้ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุต้นไม้ลมขวางถนนหรือทับรถบนถนนก็ได้

 

รากแก้วหัวใจหลักของต้นไม้นั้นสำคัญขนาดไหน

 

                รากแก้วเป็นรากที่สำคัญของต้นไม้ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ส่วนที่สำคัญถึงขนาดขาดไม่ได้ เพราะกลไกการเติบโตของต้นไม้ก็มีเงื่อนไขหลายอย่างในการเจริญเติบโต เหมือนกันสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตที่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งของร่างกายไป แต่ก็สามารถเอาตัวรอดและดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ เปรียบเสมือนกับแมวเกิดอุบัติเหตุขาพิการ แต่แมวก็สามารถปรับสภาพและใช้ชีวิตได้เป็นแมวสามขา การเสียขาไม่ได้ทำให้แมวต้องตาย แต่แมวแค่เสียการทรงตัว เสียสมดุลของร่างกาย แต่แมวก็ยังสามารถดำรงชีวิตและใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้ จึงเหมือนรากแก้วที่การขาดรากแก้วก็เหมือนขาดตัวยึดเหนี่ยวแต่ก็ไม่ได้ส่งผลถึงขาดสารอาหารต่าง ๆ แล้วต้นไม้ต้องตาย

 

รากแก้วหัวใจหลักของต้นไม้นั้นสำคัญขนาดไหน


Recommended Articles