รถแทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตรทุ่นแรงของเกษตรกรยุคใหม่

รถแทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตรทุ่นแรงของเกษตรกรยุคใหม่

รถแทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตรทุ่นแรงของเกษตรกรยุคใหม่

 

              รถแทรกเตอร์นั้นถือเป็นเครื่องมือการเกษตรยุคใหม่ที่เข้ามาช่วยทุ่นแรงในการทำงานของชาวนา หรือเกษตรกรในการทำไร่ทำสวน ซึ่งเข้ามาแทนการใช้แรงงานของวัวหรือควายในการไถดิน พรวนดิน หรือปรับหน้าดินนั่นเอง วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถแทรกเตอร์กันว่ามีกี่ประเภท เพื่อจะได้เลือกไปใช้งานได้ถูกต้องจ้า

 

 

รถแทรกเตอร์คืออะไร

                 รถแทรกเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือการเกษตรที่เพิ่งเข้ามามีส่วนในการทำไร่ทำสวนของเกษตรกรไทยได้ไม่กี่สิบปีนี้เอง แต่ก็มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ซึ่งรถแทรกเตอร์จะถูกนำมาใช้ในการไถดิน เปิดหน้าดิน เตรียมแปลงสำหรับการปลูกพืช หรือบางครั้งก็ยังถูกทำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการปรับพื้นที่อีกด้วย

 

รถแทรกเตอร์มีกี่ประเภท

                การแบ่งประเภทของรถแทรกเตอร์นั้นสามารถแบ่งได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบ่งตามลักษณะของรถกับแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งเราได้จำแนกเอาไว้ให้ทุกท่านดูแบบคร่าวๆ เข้าใจง่ายดังนี้

 

                แบ่งประเภทรถแทรกเตอร์ตามลักษณะของรถได้ 2 แบบ

            รถแทรกเตอร์แบบล้อตีนตะขาบ ซึ่งรถแทรกเตอร์ลักษณะนี้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ซึ่งต้องการการปรับปรุงเยอะ เช่นการบุกเบิกพื้นที่ใหม่ มีกิ่งไม้ หรือก้อนหินเยอะ จึงจำเป็นต้องใช้ล้อตีนตะขาบเข้ามาช่วยให้รถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น หรือในบางครั้งก็สามารถใช้เตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกได้

                รถแทรกเตอร์แบบล้อยาง ซึ่งรถแทรกเตอร์ประเภทนี้จะเป็นประเภทที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากที่สุด มีอุปกรณืต่อพวง สำหรับปรับหน้าดินในพื้นที่ที่ราบเรียบอยู่แล้วได้ดี

 

รถแทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตรทุ่นแรงของเกษตรกรยุคใหม่

 

                แบ่งประเภทรถแทรกเตอร์ตามลักษณะการใช้งานได้ 5 แบบ

                รถแทรกเตอร์ยุตแรก จะเป็นรถแทรกเตอร์ที่ถูกผลิตออกมารุ่นแรกๆ มีข้อจำกัดในการใช้งานเพราะรุ่นนี้ไม่สามารถปรับช่วงล้อได้ สามารถใช้งานได้กับพื้นที่ราบเรียบกว้างๆ เท่านั้น ถือเป็นรถแทรกเตอร์แบบมาตรฐานทั่วๆ ไป

                รถแทรกเตอร์แบบทั่วไป รถแทรกเตอร์ประเภทนี้เป็นรุ่นต่อมาที่ได้รับการพัฒนามาจากรถแทรกเตอร์ยุคแรก จะสามารถปรับช่วงล้อได้ ใช้งานในการทำไร่แบบทั่วไป นิยมใช้ในการเพาะปลูกพืชแบบเป็นแถวเป็นแนว

                รถแทรกเตอร์ทรงสูง รถแทรกเตอร์ประเภทนี้จะนิยมใช้ในการดูแลรักษาพืช ใช้เวลาต้องการกำจัดศัตรูพืช ตัวรถจะถูกยกสูงขึ้นมากกว่ารถแทรกเตอร์อื่นๆ

                รถแทรกเตอร์งานในสวน จะเป็นรถที่มีรูปทรงเตี้ยกว่า เหมาะกับการใช้ปุ๋ย หรือฉีดพ้นยาฆ่าแมลง ยาป้องกันศัตรูพืชต่างๆ เพราะจะมีความคล่องตัว สามารถในสวนที่มีไม้ยืนต้นเยอะๆ ได้ดี

                รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ประเภทนี้จะเหมาะกับการใช้งานในแปลงผัก รวมไปถึงสนามหญ้าที่มีพื้นที่กว้าง รถจะมีขนาดเล็กกว่า อีกทั้งยังมีเครื่องตัดหญ้าอยู่บริเวณใต้รถ และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กอื่นๆ เพื่อใช้งานได้ด้วย  

รถแทรกเตอร์ เครื่องมือการเกษตรทุ่นแรงของเกษตรกรยุคใหม่

               

Recommended Articles