ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล

ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล

ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล

 

 

                    ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล  คือการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ มีลักษณะทำเป็นชั้นๆ ขึ้นไปในแนวตั้ง  รดน้ำใส่ปุ๋ยและควบคุมแสงโดยใช้มนุษย์  ซึ่งปัจจุบันนั้นเห็นได้มากในร้านขายต้นไม้ การตกแต่งในสวนสาธารณะ ตามถนนหนทาง หรือแม้กระทั่งตามบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียม

                            

ซึ่งการทำฟาร์มแนวตั้งนั้น แพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในการค้นคว้า และสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ สร้างนวัตกรรมให้เกษตรกรในประเทศออสเตรเลีย นำมาประยุกต์ใช้จนแพร่หลาย จนถือได้ว่าออสเตรเลียเป็นต้นแบบของการเกษตรสมัยใหม่เลยก็ว่าได้

   ส่วนสาเหตุที่ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองนั้น เนื่องด้วยมีพื้นที่จำกัด จำเป็นต้องใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่เหมือนการปลูกในแนวราบ  และต้องการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือเพิ่มความสดชื่นในอาคารบ้านเรือน  และยังสะดวกในเรื่องวิธีการดูแลรักษา

 สำหรับในปัจจุบันได้ทำเป็นฟาร์มทางด้านธุรกิจ ที่สามารถเพิ่มเนื้อที่ในการสร้างผลผลิตทำให้เกิดผลกำไรที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากกว่าเดิม ซึ่งถือได้ว่าเป็นอนาคตใหม่ของ วงการเกษตรในยุคปัจจุบัน

 

ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล

            ฟาร์มแนวตั้งหรือ Vertical Farm ยังได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาควบคุมสภาวะแวดล้อมของฟาร์ม ทำให้การดูแลรักษาของฟาร์มทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ ประหยัดน้ำและวัตถุดิบบางส่วนไปได้จำนวนมากและทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น ยืดเวลาการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมาก ทำให้หลายบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีมาควบคุมการผลิตนั้นประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจเป็นอย่างสูง

 

               นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Robot farm มาใช้ในฟาร์มโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนั้น มีการเปิดตัวฟาร์มหุ่นยนต์เต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกของโลก โดยมนุษย์ทำหน้าที่แค่เพาะเมล็ดพันธุ์ หลังจากนั้นใช้หุ่นยนต์ทำการปลูก รดน้ำ วิเคราะห์ความชื้น การเก็บเกี่ยวและบรรจุผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดปลอดภัยและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

 

              ดังนั้นการพัฒนา ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล รูปแบบใหม่ๆ คือการพัฒนาการทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพ และปริมาณของผลผลิตให้เกิดความคุ้มค่ากับเวลาและเงินที่ลงทุนไป ลดการใช้เนื้อที่ในการเพาะปลูก ประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ และปุ๋ยไปได้เป็นอย่างมาก แต่เอาเข้าจริง ๆ ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างสำหรับคนที่มีเงินลงทุนน้อย เพราะจะต้องจัดหาชั้นวางซึ่งต้องสร้างด้วยเงินจำนวนหนึ่งและต้องจัดตั้งระบบเพื่อจะควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น สร้างโรงเรือน การจัดการระบบน้ำ การสร้างหลังคาเพื่อควบคุมแสงซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่มีเงินทุนจำนวนไม่มากนัก

 

                                      

 

ข้อสรุปสำหรับคนที่จะทำ ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล นั้น ควรคำนึงถึง สถานที่และเงินที่จะลงทุน ศึกษาการทำฟาร์มแนวตั้งให้ถ่องแท้ เพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในการทำการทำอาชีพเกษตรกรต่อไป

 

 

ฟาร์มแนวตั้ง เกษตรโมเดล

Recommended Articles