พืชเศรษฐกิจระยะสั้น สร้างรายได้

พืชเศรษฐกิจระยะสั้น สร้างรายได้

พืชเศรษฐกิจระยะสั้น สร้างรายได้

 

                              พืชที่เราจะใช้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนั้น หลายชนิดต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเก็บเกี่ยวดอกผลได้ แต่ในบทความนี้จะขอนำเสนอ พืชเศรษฐกิจระยะสั้น สร้างรายได้  เพื่อเป็นช่องทางในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกรที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในระยะเวลาที่ไม่นานจนเกินไป พืชเศรษฐกิจระยะสั้น คือพืชที่ใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นน้อยมาก แต่ต้องทำการปลูกบ่อย ๆ โดยพืชเศรษฐกิจระยะสั้น นั้นมีมากมายหลายชนิด ซึ่งจะนำเสนอพอสังเขปดังต่อไปนี้

 

  • ต้นอ่อนทานตะวัน เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะเป็นผักปลอดสารพิษ และมีคุณค่าทางอาหารมาก ใช้เวลาในการเพาะปลูกเพียง 7-11 วันโดยประมาณ ราคาในท้องตลาด 1 ขีดอยู่ที่ประมาณ 15-30 บาท
  • ถั่วงอก เป็นพืชปลูกง่าย ใช้เวลาในการเพาะเพียง 4 วันเท่านั้น ก็สามารถนำไปขายหรือนำมารับประทานได้ โดยถั่วงอกจะมีราคาขายในตลาดประมาณกิโลกรัมละ 20-22บาท
  • ผักบุ้งจีน เป็นพืชที่มีวิตามิน A สูง บำรุงสายตา ใช้เวลาในการปลูกประมาณ20-30วัน ราคาโดยประมาณ 28-32 บาทต่อกิโลกรัม
  • ผักชี ใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 30-45วัน ราคาอยู่ที่ประมาณ 150-170 บาทต่อกิโลกรัม
  • ผักกวางตุ้ง ผักใบเขียวที่นำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง ใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 30 -35 วัน ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 30-40 บาทต่อกิโลกรัม
  • เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดชอบอากาศชื้น ใช้เวลาปลูกประมาณ 7 -15 วัน ก็นำไปขายได้ ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 80 – 120 บาทต่อกิโลกรัม
  • ผักขึ้นฉ่าย เป็นผักตระกูลเดียวกับผักชี ใช้เวลาตั้งแต่ต้นเริ่มงอก ประมาณ 40 – 50  วัน ราคาขายอยู่ที่ประมาณ   100 – 140 บาทต่อกิโลกรัม  เวลาแพง ๆ เคยราคาสูงถึง 180 บาทก็มี
  • ผักกาดหอม เป็นที่นิยมปลูกและรับประทานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในรูปแบบของผักสลัด ใช้เวลาตั้งแต่ต้นเริ่มงอก ประมาณ 40 – 50 วัน ราคาขายอยู่ที่ประมาณ   65  – 80 บาทต่อกิโลกรัม
  • มะระจีน เก็บเกี่ยวผลครั้งแรก หลังเพาะต้นหรือหยอดเมล็ดลงหลุมปลูกประมาณ 40 – 50 วัน ก็สามารถทยอยเก็บผลผลิตวันเว้นวันหรือทุกวันก็ได้ โดยจะสามารถเก็บผลได้นาน 17 – 20 ครั้ง มีอายุประมาณ 3 เดือน โดยประมาณ   และราคาขายอยู่ที่ประมาณ   40 –  55  บาทต่อกิโลกรัม
  • ต้นหอม ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปักพันธุ์ ประมาณ 30 -32 วัน ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 60  –  90 บาทต่อกิโลกรัม

พืชเศรษฐกิจระยะสั้น สร้างรายได้

 

โดยสรุป  จะใช้ต้นทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไปและยังสามารถนำมารับประทานเองได้ เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง แต่ว่าการจะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใดนั้น ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เราอยู่ว่าเหมาะสมกับพืชชนิดใดบ้าง เพื่อจะได้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

 

Recommended Articles