ผสมดินขาย อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ผสมดินขาย อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ผสมดินขาย อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

 

                 สำหรับอาชีพเกษตรกรแล้ว ดิน คือปัจจัยสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้สามารถดำรงค์นี้อาชีพอยู่ได้อย่างเสมอต้นเสมอปรายนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเภท กสิกรรม, ปศุสัตว์, ประมง, และการป่าไม้ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมนั้น ล้วนจำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยสำคัญ ที่เรียกว่าดิน ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาชีพเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก จะไม่สามารถสร้างผลิตที่ดีให้กับเกษตรกรได้เลย หากดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการใช้เพาะปลูกนั้น ไร้ซึ่งคุณภาพหรือไม่มีสารอาหารเพียงพอให้กับพืชที่เพาะปลูกได้เจริญเติบโต ผลที่ได้รับจึงมักจะเป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก และเกิดเป็นปัญหาที่เหล่าเกษตรกรนั้นต้องแบกรับกันต่อไป

จากที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ทำให้ในปัจจุบันเริ่มเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาในแวดวงของการอาชีพเกษตรกรรมนั่นก็คือ อาชีพผสมดินขาย ทั้งนี้อาชีพนี้อาจจะเริ่มขึ้นจากการผสมเพื่อพัฒนาดินที่มีอยู่แล้วนำไปใช้ภายในพื้นของตนก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดี จึงเริ่มต่อยอดสิ่งเหล่านี้ด้วยการทำดินผสมออกวางขาย และดูเหมือนว่า อาชีพผสมดินขายนี้ จะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในท้องตลาดของวงการเกษตรกรรม เพราะปัจจุบันเกษตรกรมากมายเริ่มพบว่าปัญหาทางผลิตที่เกิดขึ้นมานั้น ส่วนหนึ่งมากจากดินที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ จึงเริ่มมองหาการซื้อขายดินที่มีคุณภาพ นำมาเพื่อใช้ปรับปรุงในพื้นที่เพาะปลูกของตัวเอง

 

สำหรับดินผสมนั้น เกษตรกรสามารถทำได้เพียงรู้ขั้นตอนการผสมและวัตถุดิบที่ถูกต้อง ทั้งนี้สามารถทำได้ทั้งเพื่อใช้เองหรือจะเป็นการสร้างประโยชน์จากทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยการทำออกขายก็สามารถทำได้ โดยในปัจจุบันนี้ การทำดินผสมเพื่อนำไปใช้สำหรับการเพาะปลูกนั้นสามาถทำได้ทั้งแบบผสมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และดินที่ผสมสารจำพวกกลุ่มปุ้ยเคมี แต่อย่างไรก็ตาม ดินที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร และมีวางขายอยู่ทั่วไปนั้น เป็นดินชนิดที่ผสมกับวัสดุจากธรรมชาติ

โดยความรู้เบื้องต้นในขั้นตอนการทำดินขายจากส่วนผสมโดยธรรมชาติ สำหรับผู้ที่สนใจนั้น สามารถนำไปทดลองทำตามได้ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องมี

– ดิน สามารถใช้ได้แทบทุกชนิด

– น้ำหมักชีวภาพ  จะมีหรือไม่มีก็ได้

– สิ่งที่ใช้ผสม

สำหรับสิ่งที่จะใช้ผสมที่ได้จากธรรมชาตินั้น มีมากมายหลากหลายชนิดด้วยกัน ขึ้นอยู่กับสูตรและความต้องการของผู้ที่จะนำไปใช้ โดยส่วนใหญ่นั้น สิ่งที่จะนำมาผสมกับดินได้แก่ ใบไม้ทั้งแบบแห้งหรือแบบหมัก, ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ, กาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าว, ขี้เถ้าแกลบและแกลบดิบ รวมไปถึงน้ำตาลทรายและน้ำหมักชีวภาพที่มีอยู่ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ผู้ที่ต้องการทำดินขายนั้น สามารถเลือกส่วนผสมได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำการเกษตรของตน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนไปได้อีกหนึ่งทางอีกด้วย

 

ผสมดินขาย อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

 

ขั้นตอนการทำดินขาย

  1. หากดินที่ได้มา เป็นดินที่มีความชื้นค่อนข้างสูงควรนำไปผึ่งแดดให้แห้ง และทำให้ดินร่วนละเอียดเสียก่อน จึงจะเริ่มผสม
  2. นำส่วนผสม ตามสูตรที่ต้องการมาผสมจนรวมกันดีแล้วทั้งหมด
  3. ในกรณีที่มีสูตร น้ำหมักชีวภาพสามารถนำมาใส่ในขั้นตอนนี้ แล้วเคล้าดินให้ทั่วอีกที
  4. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5 -10 วันจนดินแห้งดี และอุณภูมิปกติ
  5. บรรจุลงถุง เพื่อเตรียมส่งออกขาย ทั้งนี้ควรเขียนสูตรหรือส่วนผสมลงไปบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นและเลือกใช้ได้เหมาะสมกับพืชที่จะนำดินเหล่านี้ไปปลูก โดยขนาดถุงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ผลิต และราคาขายส่งในตลาดตามปกติจะอยู่ที่ 6-8 บาท/กิโลกรัม

อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้คือพื้นฐานขั้นตอนการทำดินขายเท่านั้น ผู้ที่สนควรศึกษารายละเอียดอื่นๆ รวมไปถึงสูตรการผสมที่จะนำไปใช้กับพืชแต่ละประเภท ผู้ที่จะผสมดินขายควรรู้ว่าพืชชนิดไหนต้องการดินแบบใด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากดินที่ผสมออกมาอยู่ในคุณภาพระดับสูงและเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่ซื้อดินเพื่อนำไปใช้ ทั้งนี้ก็จะเป็นผลดีกับการทำตลาดในขั้นตอนต่อ ๆ ไป และหากดินที่ผสมออกมาขายนั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริงขอเพียงมีลู่ทางในการเริ่มออกสู่ตลาดเพียงเท่านั้น การผสมดินขายก็จะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรไม่น้อยเลยทีเดียว

 

 

ผสมดินขาย อาชีพทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

Recommended Articles