ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

 

            ทุกคนรู้จักไส้เดือนอยู่แล้วว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง ที่สามารถพวนดินได้ดี ชอบอาศัยอยู่ในพื้นดินและยังช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม นอกจากนี้ยังเป็นอาหารของปลาที่ชาวบ้านนิยมนำไส้เดือนไปตกปลาในแม่น้ำต่าง ๆ แต่รู้หรือไม่ ไส้เดือนยังมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด ดินที่อุดมสมบูรณ์คือ ดินที่มีไส้เดือนคอยช่วยพวนดินอยู่เสมอ นอกจากตัวไส้เดือนนั้นมีค่าแล้ว ปัจจุบันมูลไส้เดือนยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย และปุ๋ยมูลไส้เดือนก็มีประโยชน์มากๆในการเพาะปลูก เพราะปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นให้กับดิน ซึ่งหากทำแปลงเกษตรแล้วใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการบำรุงดิน ก็จะทำให้ดินมีสารอาหารที่ครบถ้วน สามารถเจริญเติมโตได้อย่างงอกงามและไร้สารพิษในดินได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยให้รากพืชแพร่กระจายในดินได้กว้างขึ้น

            ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีประโยชน์แทบไม่ต่างจากการทำงานของไส้เดือนเลยเพราะช่วยในการปรับสภาพดินได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากต่อเกษตรกร เพราะหลายคนคงเจอปัญหาเกี่ยวกับดินที่ต้องทำการปรับสภาพ ต้องหมักจุลินทรีย์ให้กับดิน เพื่อปรับสภาพดิน แต่ปัจจุบันไม่ต้องใช้เวลาหมักเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เพราะเมื่อใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็สามารถปรับสภาพดินให้เกิดความสมดุลในการทำเกษตรกรได้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการทำเกษตรกรที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก และยังรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่าการหมักปุ๋ยอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาในการหมักที่นาน นอกจากนี้ สามารถลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินได้ การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นวิธีที่ปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ในดิน ไม่เป็นพิษทั้งเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูก รวมถึงผู้บริโภคด้วยที่จะได้รับผักสดๆ ปลอดสารพิษไปทาน

            ในมูลของไส้เดือนยังประกอบด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิด พืชสามารถดูดซับปุ๋ยมูลไส้เดือนได้ง่ายกว่าปุ๋ยคอก เพราะปุ๋ยมูลไส้เดือนมีโมเลกุลเล็กกว่า พืชจึงได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในการเจริญเติมโต นอกจากนี้ปุ๋ยมูลไส้เดือนสามารถต่อต้านเชื้อโรค เชื้อราบางชนิดได้และสามารถต่อต้านศัตรูพืชได้ด้วย ซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆ สามารถบำรุงได้กับพืชทุกชนิด เป็นปุ๋ยที่บริสุทธิ์เหมาะสำหรับนำมาใส่ในพืชผักต่าง ๆ เพราะเป็นปุ๋ยที่มีข้อดีหลากหลายไม่ต้องเสี่ยงต่อการใส่ยาฆ่าแมลง ซึ่งยาฆ่าแมลงในการใช้แต่ละครั้งก็มีความเสี่ยงทั้งกับคนพ้น และยังมีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้ทานได้ การนำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใช้ปรับปรุงแปลงเกษตรกร หรือในการปรับปรุงดินจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด และปลอดภัยต่อทุกชีวิตด้วย

 

 

 

 

 

Recommended Articles