ปลูกไม้ยืนต้นควรเตรียมอย่างไรบ้าง

ปลูกไม้ยืนต้นควรเตรียมอย่างไรบ้าง

ปลูกไม้ยืนต้นควรเตรียมอย่างไรบ้าง

 

ไม้ยืนต้นควรเป็นไม้ที่ถูกใจคนปลูกที่สุดเพราะใช้เวลาเติบโตนาน เมื่อโตแล้วมีเหตุทำให้ต้องย้ายหรือตัดทิ้งมันน่าเสียดายเอามากๆ เรามีวิธีแนะนำข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับคุณ รวมถึงวิธีการปลูกและดูแลมาฝาก

 

ศึกษาก่อนจะตัดสินใจปลูก

  1. อย่างแรกเราต้องประเมินและวางแผนว่าจะปลูกไม้ยืนต้นชนิดไหนที่เหมาะกับบ้านเราดี ถ้าบ้านมีบริเวณไม่มาก ควรศึกษาให้ดีว่าต้นไม้ชนิดนั้นต้องปลูกทิ้งระยะห่างตัวบ้านเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยจากระบบราก บางชนิดรากลงหาอาหารให้แนวดิ่ง บางชนิดรากชอนไชหาอาหารในแนวนอนขนานพื้นดิน เรื่องนี้สำคัญที่ต้องรู้
  2. ถ้าตำแหน่งที่ปลูกใกล้รั้วเพื่อนบ้าน ควรเลือกชนิดไม่ผลัดใบ และเมื่อต้นโตแผ่กิ่งก้านอย่าลืมคอยตัดเล็มไม่ให้ยื่นข้ามรั้วไปได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตไว้ดีกว่า
  3. แยกประเภทว่าดินบ้านเราเป็นแบบไหน แต่ส่วนใหญ่ธรรมชาติของไม้ยืนต้นจะอยู่ได้กับดินทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนซุยเป็นพื้นฐาน
  4. สำหรับคนที่เกลียดหนอน ไม่ควรเลือกต้นที่หนอนชอบ ไม่งั้นอาจทำให้คุณไม่อยากเข้าใกล้ต้นนั้นเลย

 

ปลูกไม้ยืนต้นควรเตรียมอย่างไรบ้าง

 

 

วิธีการปลูกและการดูแล

  1. เริ่มต้นการปลูกไม่ว่าจะเป็นการเพาะจากเมล็ด ตอนกิ่ง หรือว่าวิธีใดๆ ควรอนุบาลต้นกล้าให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยนำปลูกลงดิน ก่อนนำลงดินควรงดน้ำต้นกล้าสัก 2-3 วัน เพื่อให้ต้นกล้าได้ปรับตัวและพร้อมจะหาอาหารเอง
  2. การเตรียมดินก่อนปลูกควรขุดดินบริเวณที่จะปลูกตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่ฝังตัวอยู่ในดินเก่าให้ตายก่อน ปรับสภาพดินด้วยปูนขาว ใส่ปุ๋ยคอกผสมพร้อมกันทีเดียว ถ้าดินเป็นดินเหนียวควรใส่ทรายปนลงไปด้วย แล้วคอยรดน้ำวันเว้นวัน พรวนดินให้ร่วนซุยเพื่อพร้อมปลูก ขั้นตอนนี้ไม่ควรต่ำกว่า 7 วัน เพื่อไม่ให้ต้นกล้าต้องเผชิญเหล่าโรคทั้งหลายและมีธาตุอาหารพร้อมหลังจากลงดิน

**ปูนขาวและปุ๋ยคอกควรใส่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับสภาพดินให้ดีอยู่เสมอ

  1. การรองก้นหลุมให้นำเศษใบไม้หรือใบก้ามปู ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนควรใส่กากมะพร้าว กาบกล้วยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ต้นกล้าไม่ขาดความชุ่มชื้น ขั้นตอนนี้แล้วแต่ผู้ปลูกสะดวกหาได้แบบไหนก็ใส่แค่นั้น
  2. ช่วงแรกต้องคอยรดน้ำทุกวันเพื่อให้ต้นกล้าตั้งตัวได้ กำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้นค่อยลดการให้น้ำลง โดยใช้สังเกตหน้าดินถ้าแห้งก็ค่อยรดน้ำ

 

 

 

 

ปลูกไม้ยืนต้นควรเตรียมอย่างไรบ้าง

 

Recommended Articles