ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน

ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน

ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน

ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน   ในปัจจุบันการทำเกษตรจะมีต้นทุนสูงและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เพราะต้องปรับสภาพดินให้ดีก่อน  ซึ่งในอดีตนั้นเกษตรกรจะเลือกปลูกพืชกับดินที่มีอยู่แล้ว ทำให้พืชโตเร็ว  มีคุณภาพ และได้ผลผลิตเร็ว

ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน   ส่วนใหญ่ดินแต่ละที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ไม่ใช่แค่เป็นกรดหรือเป็นด่าง  แต่ยังรวมถึงลักษณะเนื้อดิน  ชั้นดิน  แร่ธาตุในดิน  และความชื้นที่แตกต่างกัน  เมื่อเรารู้ลักษณะดินของตัวเองแล้ว  ส่วนที่เหลือก็แค่หาพืชที่ชอบดินลักษณะนี้มาปลูกเท่านั้นเอง  ควรเริ่มต้นด้วยพืชเลี้ยง อย่างเช่น  ต้นกล้วย  หรือต้นทองหลาง

นอกจากพืชทั้ง 2 ชนิดนี้จะโตเร็วแล้ว  ยังช่วยให้ร่มเงาอีกด้วย  และใบทองหลางยังเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุด  ในขณะที่ต้นกล้วยช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน   ต่อมาหาพืชที่อารักขาและเกื้อกูลกัน  เช่น ปลูกมะระกอคู่กับพริก ซึ่งทั้ง 2 ชนิด จะกำจัดเชื้อโรคให้กันเอง  หรือหากดินมีความเป็นกรดก็ให้ปลูกมะนาวหรือส้มก็ได้  และยังช่วยลดความเป็นกรดในดินได้ดีอีกด้วย

สรุปว่าเมื่อดินของเรามีสภาพเช่นไร ก็ควร ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน เช่นนั้น  ซึ่งง่ายกว่าที่จะไปฝืนธรรมชาติหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของดิน  ยกตัวอย่าง หากว่าพื้นที่ของเราเป็นดินเค็ม เราก็หันมาปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เหมาะกับดินเค็มแทน  หรือว่าดินเปรี้ยว ก็ควรที่จะปลูก มะพร้าว  ฝรั่ง  ละมุด  เป็นต้น  ส่วนพื้นที่ไหนที่มีดินดีอยู่แล้วถือว่าโชคดีอย่างมาก แต่ก็ควรต้องดูแลรักษาดินให้ดีแบบนี้ตลอดไป เพื่อที่จะได้ปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้ดีนั่นเอง

 

 

 

 

ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน

Recommended Articles