ปลูกพืชหน้าแล้งอะไรดี

 

 

                           ปลูกพืชหน้าแล้ง อะไรดี เมื่อหน้าแล้งมาถึง ชาวไร่ ชาวสวน ก็ต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียนกันไป ปัจจุบันฤดูแล้งของประเทศไทยนั้น ไม่แน่นอนอาจจะอยู่ประมาณ 3-4 เดือนหรือมากกว่านั้น แต่อย่างไรการนำพืชที่มาปลูกจะต้องเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก และต้องเป็นพืชอายุสั้น จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันตามฤดูกาล

 

ปลูกพืชหน้าแล้ง อะไรดี ก่อนอื่นเริ่มแรกเลยเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยการวางแผน คิดหาวิธีว่าควรจะปลูกพืชอะไรดีในหน้าแล้ง ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรปลูกปริมาณเยอะ และไม่ต้องลงทุนเยอะด้วย เพราะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมา เราจะได้ไม่ขาดทุนมาก แนะนำว่าควรปลูกแค่ไว้พอกินพอขายเท่านั้น เพราะยังไงราคาก็ไม่ผันผวนมาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปลูกมาก

           สิ่งที่เราจะต้องเตรียมในช่วงหน้าแล้งนั้น ก็คือการเตรียมน้ำให้เพียงพอต่อการปลูกนั่นเอง เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ เลยทีเดียว อย่างบางคนอาจจะมีน้ำเพียงพอ แต่ก็ไม่ควรใช้เยอะจนเกินไป ควรใช้เท่าที่จำเป็น และใครที่เป็นบ่อน้ำ ควรหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ ว่าน้ำลดลงไปเท่าไหร่ ถ้าปริมาณลดลงไปอย่างรวดเร็ว ควรเตรียมตัวหาแหล่งน้ำสำรองไว้เลย เพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถเพาะปลูกให้ผ่านช่วงหน้าแล้งไปได้  เพราะฉะนั้นในการปลูกพืชหน้าแล้ง  ที่จะแนะนำนั่นก็คือ การใช้ระบบแบบน้ำหยด ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สปริงเกอร์หรือฝักบัว และการให้น้ำทางใบยังคงต้องให้อยู่เหมือนเดิม  ยิ่งถ้ารดช่วงกลางวันได้จะเป็นผลดีต่อพืชอีกด้วย เพราะอากาศช่วงกลางวันจะร้อนมาก  ถ้าพืชได้รับน้ำก็จะเป็นการช่วยลดอุณหภูมิให้กับพืช ทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดี  และอีกเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนั่นก็คือศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ นั่นเอง  และเรื่องต่อมาที่จะต้องเตรียมนั่นคือการใช้สแลนในการคุมพืช เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พืชถูกแสงแดดมากไป และการให้ปุ๋ยตามรอบ ก็จำเป็นและสำคัญด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการจะปลูกพืชในหน้าแล้งควรต้องศึกษาให้ดี โดยดูความคุ้มค่าและความเสี่ยงประกอบกันด้วย

 

 

            ส่วนพืชที่แนะนำและเหมาะสำหรับปลูกในช่วงหน้าแล้งนั้น ก็อย่างเช่น มันเทศ  แตงกวา แตงโม ฟักทอง ข้าวโพด  ถั่วฝักยาว แฝง ผักกวางตุ้ง เห็ดฟาง คะน้า พริก มะระถั่วเขียว  ถั่วลิสง เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้ล้วนใช้น้ำน้อย ดูแลง่ายและให้ผลผลิตไว 

 

ปลูกพืชหน้าแล้ง อะไรดี ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เริ่มต้น ปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือควรมองหาพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่เพียงแค่เราจะมีแหล่งรับซื้อเท่านั้น แต่ผลผลิตของเราก็จะได้ราคาดีตามไปด้วย

 

ปลูกพืชหน้าแล้งอะไรดี

Recommended Articles