บำรุงดินให้สมบูรณ์

บำรุงดินให้สมบูรณ์

การบำรุงดินเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำเกษตรเลยก็ว่าได้  เมื่อจำนวนประชากรของโลกมีจำนวนมากขึ้น  ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เพื่อการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งเมื่อมีการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว  ส่งผลทำให้ทรัพยากรของดินนั้นเสื่อมโทรม  และความสามารถในการผลิตดินลดลงด้วยเช่นกัน  ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร และความเป็นอยู่อย่างมาก    จึงนำไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคงและด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง   ดังนั้นการบำรุงดินให้สมบูรณ์  จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับเกษตรกรเอง   ที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน หรือจะเป็นการไถ่กลบก็ดี

ซึ่งดินในแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันไป  อย่างบางพื้นที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  ดินเปรี้ยว  ดินเค็ม  และดินทราย ซึ่งจะพบเห็นได้ตามภาคอีสานค่อนข้างเยอะ ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาดินก็จะแตกต่างไปด้วยเช่นกัน   แต่ที่สำคัญควรเน้น ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ  อย่างปุ๋ยชีวภาพหรือน้ำหมักสมุนไพรจะดีที่สุด  เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ดินแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเอง   ถ้าเป็นที่ดินเปล่า แนะนำควรหากิ่งไม้  ใบไม้  หรือฟางข้าวก็ได้ มาห่มดินไว้  เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติดีๆ นี่เอง  แบบนี้จะช่วยทำให้ดินค่อยๆ ฟื้นตัวได้เอง

เมื่อ บำรุงดินให้สมบูรณ์   ดีแล้ว  การจะเพาะปลูกอะไรก็จะส่งผลทำให้พืชนั้นเจริญงอกงามได้ดี  อีกทั้งยังทำให้ผลผลิตของเราได้คุณภาพอีกด้วย

 

 

 

 

บำรุงดินให้สมบูรณ์

 

บำรุงดินให้สมบูรณ์

Recommended Articles