น้ำ สำคัญกับต้นไม้มากขนาดไหนมาดูกัน

น้ำ สำคัญกับต้นไม้มากขนาดไหนมาดูกัน

น้ำ สำคัญกับต้นไม้มากขนาดไหนมาดูกัน

 

        การให้น้ำ (Watering)

                สิ่งสำคัญในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี นอกจากจะต้องมีดินที่อุดมสมบูรณ์, มีเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง, มีสภาพอากาศที่เหมาะสมและสิ่งสุดท้ายคือ “การให้น้ำ (Watering)” เพราะการให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตและงอกงาม แต่การให้น้ำต้องอยู่ในกระบวนการที่พอดี หากให้เยอะจนเกินไปผลผลิตอาจจะเน่าตายได้ แต่หากให้น้อยจนเกินไป ผลผลิตอาจจะไม่โตเท่าที่ควรและแห้งตายได้

                สำหรับวิธีการให้น้ำกับผลผลิตจะมีการแบ่งประเภทออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ประกอบไปด้วย

  1. การให้น้ำแบบฉีดฝอย

รูปแบบการให้น้ำในลักษณะนี้จะเป็นการพ่นน้ำออกจากหัวฉีดให้น้ำพุ่งไปด้านบน จากนั้นก็ปล่อยให้ละอองหล่นลงมาเป็นฝอย โดยการให้น้ำแบบนี้ลักษณะของฝอยน้ำจะมีรูปทรงและการแผ่กระจายที่ชัดเจนสม่ำเสมอ และมีอัตราที่น้ำจะตกลงผิวดินน้อยกว่าการซึมของน้ำผ่านทางผิดดิว และการให้น้ำในแบบฝอย ยังแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 3 ประเภทคือ

                                1.1 ติดตั้งอยู่กับที่

                                1.2 สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงบางส่วนที่ต้องการ

                                1.3 สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมด

 

 

  1. การให้น้ำทางผิวดิน 

การให้น้ำผลผลิตในรูปแบบนี้คือการปล่อยน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะปล่อยให้น้ำไหลซึมไปตามดิน ในบริเวณที่ได้หว่านเมล็ดพืชเอาไว้ ซึ่งการให้น้ำในรูปแบบนี้ยังแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก 2 แบบคือ

                                2.1 การให้น้ำแบบปล่อยน้ำท่วมผิวดินเป็นแปลงใหญ่

                                2.2 การให้น้ำแบบปล่อยน้ำท่วมเฉพาะในร่องคูที่ได้เตรียมเอาไว้

 

น้ำ สำคัญกับต้นไม้มากขนาดไหนมาดูกัน

 

  1. การให้น้ำทางใต้ผิวดิน

การให้น้ำในรูปแบบนี้เป็นการยกระดับน้ำใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่ในจุดที่น้ำจะไหลไปรากของผลผลิตโดยตรง ซึ่งจะมีรูปแบบการให้น้ำอยู่ 2 ประเภทคือ

                                3.1 การให้น้ำในคู

                                3.2 การให้น้ำโดยใช้ท่อน้ำที่ฝังไว้ในดิน

 

น้ำ สำคัญกับต้นไม้มากขนาดไหนมาดูกัน

 

  1. การให้น้ำโดยแบบหยด

การให้น้ำรูปแบบนี้จะเป็นการให้น้ำในกรณีที่ต้องการให้ในหลายๆ จุด บนผิวดินหรือต้องการให้น้ำตกบริเวณรากโดยตรง ซึ่งจะไม่ทำให้ดินที่อยู่ในเขตรากนั้นอิ่มน้ำเป็นบริเวณกว้าง แต่ดินจะเปียกอยู่ในจุดที่น้ำเข้าถึงเท่านั้น โดยการให้น้ำรูปแบบนี้ถือว่าเป็นการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการระเหยของน้ำน้อยมาก เลยทำให้มีการใช้งานกับผลผลิตแทบจะทุกรูปแบบ

                และนี่คือทั้งหมดของรูปแบบการให้น้ำของบรรดาเกษตรกร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องทำการเลือกการให้น้ำให้เหมาะสมกับทั้งสถานที่และสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นเดียวกัน ถึงจะทำให้การให้น้ำนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลผลิตตามที่ต้องการ

 

น้ำ สำคัญกับต้นไม้มากขนาดไหนมาดูกัน

 

 

Recommended Articles