ทุเรียน ผลไม้ยอดนิยมที่ใครๆก็ต้องชอบ

ทุเรียน ผลไม้ยอดนิยมที่ใครๆก็ต้องชอบ

ทุเรียน ผลไม้ยอดนิยมที่ใครๆก็ต้องชอบ

 

 

                          ราชาผลไม้อย่างทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักที่เติบโตได้ดี อ้างอิงจากปี 2563 ที่ผ่านมา ทุเรียนสามารถทำรายได้เข้าประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า 6.9 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตในอนาคตต่อไปเรื่อย ๆอีกด้วย

       มีวิธีการขยายพันธุ์ การปลูก และวิธีการดูแลทุเรียน ดังต่อไปนี้

 

การขยายพันธุ์ทุเรียน

  • การเพาะเมล็ด ขั้นตอนแรกให้เลือกเมล็ดทุเรียนพันธุ์ดี เม็ดแก่ โดยนำไปล้างน้ำ จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง ขั้นตอนต่อไป นำใส่ลงไปในวัสดุปลูกจำนวน 1-2 เมล็ด เมื่อมีอายุ 1-2 เดือน และเริ่มมีต้นกล้าขึ้น จึงนำไปเพาะต่อในถุง จนต้นมีขนาด 40-50 เซนติเมตร จึงสามารถนำไปปลูกได้
  • การทาบกิ่ง ขั้นตอนแรกให้เลือกต้นตอที่มีอายุ 2 เดือน นำมาอัดขุยมะพร้าวให้แน่น ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ เมื่อรากเดินแล้ว ให้ปาดต้นตอขนาด 2 นิ้ว จากนั้นเตรียมกิ่งพันธุ์ดีที่มีขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ นำมาปาด 2 นิ้วเท่ากัน เมื่อได้ตามที่ต้องการให้นำมาประกบให้แน่น พันด้วยพลาสติก ทิ้งไว้ 1-2 เดือน จนแผลแนบติดสนิท (สังเกตจากใบเขียวสดใสขึ้น) เมื่อติดสนิทดีแล้วให้ตัดยอดต้นตอทิ้ง ควั่นกิ่งพันธุ์ดีใต้รอยต่อ ทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์ จึงตัดลงจากต้น และเพาะไปอีก 6-12 เดือน จึงจะย้ายลงแปลงปลูกได้
  • การเสียบยอด นำต้นตอขนาดความสูง 40-50 เซนติเมตร มาตัดยอดออก 2/3 ของลำต้น ผ่าตรงกลางลำต้นลงไป 1 นิ้ว นำกิ่งพันธุ์ดี แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรค ทำการเฉือนปลายให้เป็นลิ่ม เสียบลงไปบนต้นตอที่เตรียมไว้ มัดด้วยเชือกฟางหรือแถบพลาสติก คลุมด้วยถุง เมื่อครบ 3 อาทิตย์ เอาถุงคลุมออก เพาะต่อไปอีก 5-7 วัน จากนั้นย้ายต้นกล้าที่เสียบยอดแล้วลงในถุงเพาะที่บรรจุวัสดุปลูก รออีก 6-12 เดือน ย้ายลงแปลงปลูกได้

 

ทุเรียน ผลไม้ยอดนิยมที่ใครๆก็ต้องชอบ

 

 

 

การปลูกทุเรียน

           ในพื้นที่แห้งแล้งแนะนำให้ขุดหลุมปลูก วางระบบน้ำก่อนปลูก การขุดหลุมช่วยให้ดินเก็บความชื้น แต่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกสามารถปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม เพื่อกันไม่ให้น้ำขัง เพราะน้ำขังจะทำให้รากทุเรียนเน่าตายได้ ทั้งนี้ก็จะต้องวางระบบน้ำก่อนปลูกเช่นกัน การปลูกทุเรียนควรเลือกต้นที่มีระบบรากดี จะต้องพรางแสงให้กับต้นทุเรียน ด้วยการกางตาข่าย หรือใต้ร่มเงาของกล้วย เป็นต้น 

การดูแลทุเรียน

  • รดน้ำในช่วง 2- 3 สัปห์ดาแรกหลังการปลูก
  • ทุเรียนอายุตั้งแต่ 0- 1 ปี ให้ปุ๋ย 4 เดือนครั้ง
  • ทุเรียนอายุ 1 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเคมี ทุก 3 – 6 เดือน

 

        ทุเรียน เจ้าของฉายา “ราชาผลไม้” เป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของใครหลาย ๆคน เนื่องจาก มีรสชาติ หวาน หอม อร่อย  ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภค ที่มีต่อทุเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาทุเรียนสูง ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ทุเรียนยังเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอันดับ 1 ที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมาก การจะปลูกทุเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแล ของทุเรียนอย่างดีก่อนจะเริ่มปลูก เพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ

 

 

ทุเรียน ผลไม้ยอดนิยมที่ใครๆก็ต้องชอบ

Recommended Articles