ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร

ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร

ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร

 

 

                          ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ เชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องคอยหมั่นสังเกตอาการและคอยทะนุถนอมดูแลเอาใจใส่ต้นไม้เป็นอย่างดี  ซึ่งบางคนอาจจะมองออกว่าต้นไม้มีความผิดปกติตรงไหน ต้องรักษาอย่างไร แต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องยาก ซึ่งวันนี้เรามีคำตอบมาให้ได้รู้กัน

 

ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร โดยเริ่มทำการสังเกตอาการเบื้องต้นของต้นไม้ที่ปลูกอยู่ภายในบ้านกันก่อนว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ โดยมีหลายปัจจัยและหลายสาเหตุด้วยกัน แต่อาจจะสันนิษฐานได้ก่อนว่าต้นไม้กำลังเกิดโรค  ซึ่งแต่ละโรคก็ทำให้ต้นไม้ของเราเสียหายอย่างมากได้เหมือนกัน  และเราได้ทำการแยกประเภทของโรคออกเป็นดังนี้

  1. เมื่อเกิดโรคที่ราก อย่างเช่น โรครากเน่า โรครากปม  โรคยางไหล โรคเหี่ยว เป็นต้น
  2. เมื่อเกิดโรคที่ใบ มีดังนี้ โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบหงิก โรคใบด่าง เป็นต้น
  3. เมื่อเกิดโรคที่เมล็ด เช่น โรคผลเน่า  โรคผลจุด โรคผลแตก โรคเมล็ดเน่า เป็นต้น
  4. เมื่อเกิดโรคแทรกซ้อน หรือเรียกว่า โรคราสนิม โรคราแป้งขาว โรคราดำ เป็นต้น

โดยสรุปแล้วการเกิดโรคนั้นเกิดได้ทั้งจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

  • อาการป่วยจากสิ่งไม่มีชีวิต เกิดได้จากอุณหภูมิที่สูงเกินไป อย่างการนำต้นไม้ไว้ในที่มีแสงแดดจัดเป็นเวลานาน เลยทำให้ถูกแดดเผา เกิดการไหม้ตามใบได้  แต่การที่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอก็มีส่วนทำให้ต้นไม้มีอาการป่วยได้เหมือนกัน หรือจะเป็นในเรื่องความชื้นสูง อากาศเป็นพิษ ปริมาณออกซิเจนต่ำ ขาดธาตุอาหาร ได้รับสารเคมีมากเกินไปโดยอาจจะใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีหรือไม่เหมาะกับชนิดของต้นไม้ที่ปลูกก็เป็นไปได้  และปัจจัยอีกอย่างนั่นก็คือดินที่ปลูกอาจจะมีความเป็นกรดเป็นด่างจัดเกินไป  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น
  • อาการป่วยจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่พืชชั้นสูง อย่างกาฝาก ที่จะขึ้นอยู่ตามกิ่งไม้คอยแย่งอาหารของต้นไม้ทำให้ไม่มีดอกผล และในที่สุดกิ่งแห้งตาย นอกจากนี้ ยังเกิดจาก สาหร่าย เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อไวรอยด์ เชื้อไฟโตพลาสมา และไส้เดือนฝอย เป็นต้น ซึ่งอาการป่วยที่เห็นได้ชัดจากสิ่งเหล่านี้ คือต้นไม้จะมีอาการเหี่ยวเฉา ต้นไม้แคระแกร็นและเจริญเติบโตไม่เต็มที่ 

 

ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร

ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร การจะปลูกต้นไม้ซักต้นหนึ่ง สิ่งสำคัญเลยคือเราจะต้องดูแลและใส่ใจอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เพียงปลูกต้นไม้เสร็จแล้ว แต่ไม่สนใจ ไม่คอยรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเกิดการป่วยหรือล้มตายลงได้  ดังนั้นหากคิดที่จะปลูกต้นไม้ก็ควรที่จะคำนึงถึงเวลาที่มีให้ต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ต้นไม้ป่วย รู้ได้อย่างไร

Recommended Articles