ต้นยางมีกี่ชนิด เรื่องของต้นยางที่ชาวสวนควรรู้ 

ต้นยางมีกี่ชนิด เรื่องของต้นยางที่ชาวสวนควรรู้ 

ต้นยางมีกี่ชนิด เรื่องของต้นยางที่ชาวสวนควรรู้ 

 

              พืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่ในประเทศไทยนิยมปลูกนั่นก็คือต้นยาง ซึ่งจะมีการให้ผลผลิตเป็นน้ำยาง เพื่อนำมาผลิตต่อยอดในอุตสาหกรรมยางอีกหลายชนิด นอกจากนี้ต้นยางยังอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมไม้ด้วยซึ่งพันธุ์ ต้นยางมีกี่ชนิด นั้นสามารถหาข้อมูลที่ละเอียดได้จาก  กรมวิชาการเกษตรกจะมีข้อมูลให้ศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นเกษตรกรและปลูกพืชเศรษฐกิจและ ต้นยาแต่ละชนิด นั้นโดยทางวิชาการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มและสอดคล้องกับการนำเข้าสู่อุตสาหกรรมคือ

 

 

1.กลุ่มที่ 1 พันธุ์ยางที่ผลิตน้ำยางสูง ที่จะให้ผลผลิตน้ำยางดีซึ่งจะเป็นการปลูกเพื่อนำน้ำยาง เข้าสู่กระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยาง

3.กลุ่มที่ 2 จะเป็นพันธุ์ยางชนิดให้น้ำยางและให้เนื้อไม้คุณภาพสูง ซึ่งพันธุ์นี้จะให้ทั้งน้ำยาง และสามารถตัดต้นนำเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ได้ เพื่อนำมาผลิตต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออื่นๆเพราะลักษณะของเนื้อไม้จะแข็งลำต้นสูงและตรงเหมาะกับการผลิต

4.กลุ่มที่ 3 พันธุ์ยางสำหรับผลิตเนื้อไม้เพียงอย่างเดียว ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เน้นการปลูกเพื่อตัดเจริญเติบโตได้ไวแต่ให้น้ำอย่างน้อยและสายพันธุ์นี้ ก็จะได้โยมปลูกเป็นสวนป่ามากกว่า 2 สายพันธุ์แรก

ต้นยางมีกี่ชนิด เรื่องของต้นยางที่ชาวสวนควรรู้ 

 

นอกจาก 3 กลุ่มหลักแล้ว ก็จะมีการแบ่งรายละเอียดในการเลือกสายพันธุ์ สำหรับปลูกเพื่อให้เหมาะสมกับการให้ผลผลิตที่ดี ซึ่งจากคำถามที่ว่า ต้นยางมีกี่ชนิด นั้นก็คงจะแบ่งได้ตามประเภทหลักที่แนะนำมา แต่ก็จะมีแยกย่อยตามชนิดของสายพันธุ์ที่ต้องการจะปลูกยกตัวอย่างเช่น

ต้นพันธุ์ยางชนิด RRIM 600 จะเป็นสายพันธุ์ยางที่อยู่ในกลุ่มพันธุ์ยางชั้นที่ 1 เหมาะกับการปลูกเพื่อหวังผลการผลิตในส่วนของน้ำยางที่ให้ปริมาณมา กและเป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการทดลอง ศึกษาพันธุกรรมอย่างละเอียดสามารถปลูกได้ไม่จำกัดพื้น ที่แต่หากเป็นพันธุ์ยางชั้นที่ 2 เช่น RRIC 101 สายพันธุ์นี้ก็จะให้น้ำยางดีเช่นกันแต่ก็ยังมีการจำกัดการปลูกคือจะปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30ของพื้นที่และหากจะให้ผลดีได้ปริมาณน้ำยางเยอะก็จะต้องปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่

ซึ่งข้อมูลของสายพันธุ์ต้นยางแต่ละชนิดนั้น ก็จะต้องศึกษาจากกรมวิชาการเกษตรเป็นหลัก เพราะนอกจากจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่มอย่างที่แนะนำมา หรือข้อมูลของ ต้นยางมีกี่ชนิด แยกตามสายพันธุ์ตามกลุ่มก็จะมีรายละเอียดเยอะ ซึ่งเกษตรกรสวนยางก็จะต้องศึกษาก่อนการปลูกเพราะการปลูกสวนยางค่อนข้างใช้ทุนสูงใช้ระยะเวลาการดูแลการเก็บผลผลิตที่ค่อนข้างนานดังนั้นจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี

 

Recommended Articles