ต้นฝาง

ต้นฝาง

            ต้นฝางถือเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะในสมัยนั้นต้นฝางถือเป็นไม้มีค่าที่มีการส่งออกไปขายยังนอกประเทศเพราะด้วยประโยชน์ของต้นฝางที่สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายทางทั้งการแพทย์ ยารักษาโรคและภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำมาประยุกต์ในหลายๆด้านที่ก่อให้เกิดรายได้ที่นำมาซึ่งชุมชนและฝางยังถือเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณครอบจักรวาล

ลักษณะพิเศษต้นฝาง

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบทรงพุ่มขนาดกลางสูงประมาณ13เมตรไม่มีปมราก รากจะมีสีดำเปลือกและก้านเป็นสันสีน้ำตาลมีหนามขนาดใหญ่โดยบริเวณโคนจะคล้ายกับเต้านมถ้าเรื้อไม้สีแดงเข้มจะมีรสขมหวานแต่ถ้าสีเหลืองส้มจะมีรสฝาด ใบออกเรียงสลับกันคล้ายขนนกมีช่อใบย่อยและย่อยไปอีกใบย่อยแต่ละใบจะขนานกันใบปลายย่อยจะกลมโค้งเว้าเล็กน้อยโคนใบเบี้ยวขอบใบจะเรียบแผ่นใบคล้ายกระดาษผิวใบเกลี้ยงมีขนเล็กน้อยทั้งสองด้านก้านใบจะสั้นมากบางก้านก็ไม่มีสามารถหลุดร่วงได้ง่าย ดอกจะแตกแขนงออกเป็นช่อๆออกบริเวณปลายกิ่งก้านดอกย่อยมีขนสั้นนุ่มมีข้อต่อที่ปลายก้านมีกลีบเลี้ยง5กลีบบริเวณขอบจะมีขนและขอบกลีบจะซ้อนทับกันโดยกลีบล่างจะโค้งเว้าและใหญ่ที่สุดกลีบดอกจะมีสีเหลืองเป็นรูปวงรีผิวและขอบกลีบย่นกลีบกลางจะเล็กกว่ากลีบในจะมีขนตั้งแต่โคนจนไปถึงกลางกลีบมักออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายน ผลเป็นฝักแบนแข็งมีงอยแหลมสีน้ำตาลเข้มปลายฝักผายกว้างปลายมีงอยแหลมภายในฝักมีเมล็ดรูปไข่ผลจะออกในช่วงเดือนสิงหาคม

การดูแลต้นฝาง

 1. ให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะ4-7วัน/ครั้ง
 2. ต้นฝางจะขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยและยังทนต่อสภาพอากาศได้ดีไม่ว่าจะร้อนหรือชื้น
 3. ใส่ปุ๋ยปีละ3ครั้งก็พอควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะเป็นปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน
 4. ควรดูแลไม่ปล่อยให้แมลงหรือวัชพืชมาเกาะกินต้นไม้เพราะจำทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตไม่เต็มที่

ต้นฝาง

ประโยชน์ของต้นฝาง

 1. ภูมิปัญญาชาวบ้านจะใช้แก่นของต้นฝาง (ที่เหลาเป็นไม้จิ้มฟัน)
 2. เมล็ดแก่แห้งสามารถนำไปต้มกับน้ำใช้เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหรืออาจบดกินเป็นผง
 3. เนื้อไม้นำมาทำเป็นเครื่องเรือนชั้นดี
 4. เปลือกและเนื้อไม้ใช้เป็นยาฝาดสมานและรักษาแผล
 5. แก่นฝางนำมาฝนกับน้ำใช้เป็นยาทารักษาโรคผิวหนังบางชนิดและฆ่าเชื้อโรคได้
 6. แก่นฝางใช้เป็นยาแก้ปวด แก้บวม ปวดบวม แก้ฟกช้ำดำเขียว แก้ช้ำใน
 7. รากของต้นฝางจะให้สีเหลืองสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าและไหมได้ หรืออาจใช้เป็นสีผสมอาหารได้

 

 

 

 

Recommended Articles