ดินเหนียวแก้ได้ด้วยวิธีธรรมชาติ

ดินเหนียวแก้ได้ด้วยวิธีธรรมชาติ

 

            ดินเป็นปัจจัยหลักในการปลูกพืชผักและในการทำสวนทุกอย่างล้วนใช้ดินแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากดินมีแร่ธาตุที่ไม่พอในการปลูกพืชผักหรือในการทำสวนก็ทำให้ผลผลิตไม่ดีและไม่ได้คุณภาพ เช่น การที่ดินเหนียวมากเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเช่นกัน ดินเหนียวเป็นดินที่เมื่อเปียกน้ำหรือโดนรดน้ำมากๆ ดินจะมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ปั้นเป็นก้อนได้ มีความเหนียวและเหนอะหนะติดมือ มีความอุ้มน้ำได้นาน จึงเป็นที่นิยมในการใช้ดินเหนียวมาปั้นเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นหม้อ หรือไห หรือโอ่ง ต่างก็เป็นการใช้ดินเหนียวปั้นทั้งสิ้น เมื่อต้องใช้ดินในการทำสวนของชาวเกษตรกรดินเหนียวจึงต้องทำการปรับดินให้มีสภาพร่วนซุยสามารถใช้ในการปลูกพืชผักได้ การใช้จุลินทรีย์ในการเข้ามาช่วยปรับสภาพของดินเหนียวจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถทำเกษตรกรได้ดีขึ้น ประโยชน์ของจุลินทรีย์ก็คือ การช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดเป็นด่างในน้ำได้ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแมลงและโรคระบาดของพืชได้ และยังช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและให้อากาศผ่านได้อย่างเหมาะสม การใช้จุลินทรีย์แก้ดินเหนียวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ในการทำเกษตรกร

            จุลินทรีย์แก้ดินเหนียว จุลินทรีย์หลายคนคงรู้จักกันอยู่แล้วว่า จุลินทรีย์คือ สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จนกว่ามันจะเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่ในธรรมชาติทั้งในน้ำ ในอากาศ และในดิน เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศน์จุลินทรีย์มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืชและต้นทุนที่ต่ำสามารถหาได้ตามธรรมชาติ เช่น ซากสัตว์ หรือพืชที่ตายแล้ว ซากพืชและซากสตัว์จะกลายเป็นดินที่มีธาตุอาหารให้กับต้นไม้ได้เจริญเติบโต

            การใช้จุลินทรีย์แก้ดินเหนียวไม่ใช่เรื่องยากในการบำรุงดิน การเพิ่มจุลินทรีย์จากเศษพืช เช่น หญ้าแห้ง กิ่งไม้ใบไม้ และปุ๋ยพืชสด และที่ขาดไม่ได้ก็เป็นเศษเหลือจากซากสัตว์ที่ช่วยให้ดินร่วนซุยสามารถดูดซับน้ำได้และนอกจากนี้จุลินทรีย์ในดินยังช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่าง ๆ สลายการเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ การใช้ซากและเศษเหลือจากสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นผลดีกับดินทั้งสิ้น การปลูกพืชหมุนเวียนก็สำคัญเพราะช่วยให้ดินได้มีสารอาหารเพิ่มขึ้น ปรับปรุงดินในแบบวิธีธรรมชาติ จึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินเป็นสิ่งที่สำคัญในการเพาะปลูก และจุลินทรีย์ที่มาบำรุงดินล้วนแต่เป็นของที่ให้สารอาหารกับพืชผักได้เป็นอย่างดี เมื่อดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นและยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

 

 

 

Recommended Articles