ชมพู่แดงไม้ผลปลูกง่ายสร้างรายได้เกษตรกรไทย

ชมพู่แดงไม้ผลปลูกง่ายสร้างรายได้เกษตรกรไทย

ชมพู่แดงไม้ผลปลูกง่ายสร้างรายได้เกษตรกรไทย

 

         จากเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ปลูกง่าย ทนได้ทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อน อากาศหนาว หรือแม้แต่หน้าฝน ทั้งยังเป็นไม้ผลที่มีปัญหาในการปลูกน้อย ให้รสชาติหวาน อร่อย กรอบ รวมไปถึงอีกหลาย ๆปัจจัย ทำให้ชมพู่แดง เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างดี ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและเริ่มหันมาปลูกชมพู่กันมากขึ้น ซึ่งสามารถศึกษาความรู้เบื้องต้นจากบทความนี้ได้เลย

 

 

การขยายพันธุ์ชมพู่แดง

 1. การเพาะเมล็ดชมพู่ มีขั้นตอนต่อไปนี้
 • เลือกเมล็ดจากต้นพันธุ์ดี แข็งแรง สมบูรณ์
 • ผสมดิน (ดินร่วน ปุ๋ยคอก) คนให้เข้ากันบรรจุในถุงปลูก
 • หยอดเมล็ดชมพูลงไป 1-2 เมล็ด
 • เมื่ออายุ 2 เดือนต้นกล้าเริ่มสูง ให้แยกออกจากกัน และนำไปปลูกในวัสดุปลูกที่ใหญ่ขึ้น
 • เมื่อต้นสูง 40-50 เซนติเมตร จึงสามารถนำไปปลูกในสวนได้
 1. การปักชำกิ่งชมพู่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • เตรียมขี้เถ้าแกลบ บรรจุในถุง ขนาด 5×7 นิ้ว เจาะรูถุงเพื่อให้มีรูระบาย
 • เลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่แข็งแรง ไม่มีโรค ใบเขียว มียอด
 • เด็ดใบจากกิ่งพันธุ์ที่เลือกมาให้เหลือแค่ปลายยอด
 • ใช้ไม้เจาะรูลงไปในแกลบที่เตรียมเอาไว้ลึกประมาณ 5 CM
 • นำกิ่งพันธุ์ปักลงไป อบด้วยถุงพลาสติก วางไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเท
 • เมื่อเริ่มเห็นรากขาว ๆ ให้นำออกจากถุงอบ
 • ย้ายลงปลูกในถุงพลาสติกขนาด 8×10 นิ้ว
 • เพาะไว้ 2-3 สัปดาห์ จึงสามารถนำลงปลูกบนสวนได้

 

ชมพู่แดงไม้ผลปลูกง่ายสร้างรายได้เกษตรกรไทย

 

 

 1. การตอนกิ่งชมพู่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • เลือกกิ่งที่ต้องการตอน
 • ใช้มีดปาดให้เป็นสองรอย ขนาด 2 CM เพื่อปอกเปลือกออก
 • ใช้มีดขูดเนื้อเยื่อออกด้วยความรวดเร็ว
 • เตรียมขุยมะพร้าวที่ห่อถุงพลาสติก ทำการผ่าถุงตามแนวขวางให้ลึก เพาะต่อไปจนครบ 45- 60 วัน จะเริ่มมีรากฝอยขึ้น เมื่อรากเป็นสำน้ำตาลจึงสามารถตัดกิ่ง ไปปลูกในแปลงที่ต้องการได้

การปลูกชมพู

 • ขุดหลุม ขนาดความกว้าง 60 ซม. ลึก 40 ซม. ตากให้ดินแห้ง
 • ใส่ปุ๋ยคอกผสมดินรองก้นหลุม
 • นำกิ่งพันธุ์ลงไปวางในหลุม และกลบหน้าดิน
 • ใช้ไม้ปักเพื่อประคองไม่ให้ลำต้นเอน
 • รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลต้นชมพู่

 • การรดน้ำ ควรรดน้ำวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า หรือ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น
 • เน้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลวัว มูลไก่ 2 ครั้งต่อปี
 • พรวนดินใต้โคนบ่อย ๆ เพื่อกำจัดวัชพืช

       เห็นได้ว่า วิธีการขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลของชมพู่ เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ทั้งนี้ยังสามารถสร้างรายได้ ได้อย่างดีงาม และยังเป็นไม้ผลทางการค้าหรือไม้ผลเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่สำคัญด้วย 

 

ชมพู่แดงไม้ผลปลูกง่ายสร้างรายได้เกษตรกรไทย

Recommended Articles