คลีนฟาร์ม ปลูกผักกินเอง

คลีนฟาร์ม ปลูกผักกินเอง

คลีนฟาร์ม ปลูกผักกินเอง

 

 

                 อีกหนึ่งสถานที่ทางเกษตรกรรม ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มความนิยมจากตลาดผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็คือ Clean Farm ฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษ ที่ปัจจุบันขยายอาณาจักรให้กลายเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการสินค้ากลุ่มพืชผักผักเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

 

            คลีนฟาร์ม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 140 ไร่ ใน อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยสถานที่นี้ ถูกสร้างขึ้นมาในแนวคิด “คลีนฟาร์ม  ปลูกผักกินเอง”    มีรูปแบบการทำเกษตรกรรม แบบผสมผสาน วิถีใหม่ ภายใต้ Concept  “ปลูกด้วยดิน – บนแคร่ – ในโรงเรือน” ซึ่งแนวคิดและ Concept เหล่านี้ เกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหา การทำเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

          ถึงแม้คนในพื้นที่ภูมิภาคนั้น จะมีอัตราการบริโภคพืชผักในปริมาณที่สูงมาก แต่กลับกันแล้ว ผืนดินสภาพภูมิอากาศ ในแถบนั้นกลับไม่สามารถปลูกพืชผักต่างๆให้เจริญงอกงามได้เลย ด้วยเหตุนี้แนวคิด “ปลูกด้วยดิน – บนแคร่ – ในโรงเรือน” จึงเกิดขึ้นมา และเริ่มทดลองทำฟาร์มในแนวคิดดังกล่าวบนพื้นที่ตัวอย่าง จนสามารถประสบความสำเร็จและขยายอาณาจักรออกมาเรื่อย ๆ กลายเป็นคลีนฟาร์ม  การทำฟาร์มแนวใหม่สำหรับคนรักสุขภาพที่มีบริการสินค้าเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร อย่างที่ได้เห็นกันในปัจจุบัน

 

           สำหรับรายละเอียดในแนวคิด “ปลูกด้วยดิน – บนแคร่ – ในโรงเรือน” นั้น ได้มีการขยายความและให้แนวคิดเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และต้องการนำไปทดลองใช้กับการทำฟาร์มของตนเอง ดังต่อไปนี้

 

 

ปลูกด้วยดิน

           ก่อนจะทำการปลูกทางฟาร์มได้มีแนวคิดที่จะ เริ่มต้นด้วยการนำบิลไปฆ่าเชื้อผ่านไอน้ำที่มีความร้อนมากกว่า 100 องศา นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆเข้าไปในดิน  เพื่อให้ดินนั้นมีคุณภาพดีสามารถปลูกพืชผักต่างๆ ได้อย่างแข็งแรงมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีรสชาติที่ดีมากกว่าผักปลูกด้วยดินปกติทั่วไปอีกด้วย

 

บนแคร่

            วิธีการปลูกพืชบนแคร่นี้ ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหา เกี่ยวกับโรคและวัชพืชต่างๆที่มาจากพื้นดิน โดยแคร่ที่ใช้นั้น ควรจะมีความสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร หลังจากเตรียมต้นกล้าและดิน เพื่อนำไปปลูกเอาไว้บนแคร่แล้ว วิธีการนี้ นอกเหนือจากจะช่วยให้สามารถดูแลได้สะดวกง่ายดายแล้ว  ยังช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดปุ๋ย ระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิต่างๆได้ดีมากกว่าการปลูกบนพื้นดินแบบปกติอีกด้วย

 

ในโรงเรือน

            สำหรับแนวคิดสุดท้ายที่เป็นการปลูกพืชผักต่าง ๆ เอาไว้ในโรงเรือน เป็นความคิดที่จะช่วยป้องกันไม่ให้พืชผักที่ปลูกได้รับความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ที่มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การปลูกพืชผลในโรงเรือนนั้น ยังช่วยป้องกันแสงแดดและศัตรูพืชรวมไปถึงควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก ได้เป็นอย่างดี โดยวิธีการนี้จะทำให้สามารถปลูกพืชผักต่างๆได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรอปลูก ตามฤดูกาล

 

คลีนฟาร์ม ปลูกผักกินเอง

               ปัจจุบัน คลีนฟาร์ม ถือเป็นสถานที่จัดจำหน่ายพืชผลทางเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษและคุณภาพสูง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย การันตีได้จากรางวัล GAP ดีเด่น และ รางวัลสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว

                ซึ่งนอกเหนือจากคุณภาพระดับสูงที่จะได้จากผักผลไม้คุณภาพระดับสูงที่ตรงจากฟาร์มตามแล้ว ผู้บริโภคมากมาย ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ผักที่ซื้อมาจากฟาร์มแห่งนี้ ยังมีความสด กรอบ และรสชาติดีมากกว่าผักจากที่อื่นอีกด้วย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยยอดขายที่ถูกสั่งจองล่วงหน้าจนเต็มตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

  

           นอกเหนือจาก คลีนฟาร์มจะมีผักส่งขายให้กับผู้บริโภคที่สนใจตลอดทั้งปีแล้ว ภายในฟาร์มแห่งนี้  ยังเป็นที่พักโฮมสเตย์ให้กับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ และเกษตรกรรมรูปแบบใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ยังเปิดคอร์สอนอบรมวิธีการปลูกผักและทำการเกษตรในรูปแบบปัจจุบัน ให้กับผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศได้ลงชื่อจองล่วงหน้า เพื่อเข้ารับการอบรมอีกด้วย

       

 

คลีนฟาร์ม ปลูกผักกินเอง

Recommended Articles