ขยายพันธุ์พืชด้วยการโน้มกิ่ง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ขยายพันธุ์พืชด้วยการโน้มกิ่ง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ขยายพันธุ์พืชด้วยการโน้มกิ่ง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

                อีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์พืช ที่เกษตรกรเลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือวิธีการโน้มกิ่งซึ่งจัดอยู่ในประเภทการขยายพันธุ์พืชที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยเพศต่างของพืชต่าง ๆ เหล่านั้น โดยมากแล้วการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการโน้มกิ่งนั้น เกษตรกรมักเลือกใช้กับพันธุ์ไม้ประเภทล้มลุก หรือพันธุ์ไม้ที่มีลำต้นและกิ่งก้านไม่แข็งเกินไป อาทิเช่น หม่อน, มะนาว, องุ่น, ฝรั่ง, มะลิ, พลูเป็นต้น

 

 

ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการโน้มกิ่ง

 1. เลือกกิ่งพันธุ์ไม้ที่ไม่อ่อนไม่แก่ และอยู่ในตำแหน่งไม่สูงมาก สามารถโน้มลงมาถึงดินได้
 2. ใช้มีดปอกหรือบากบริเวณรอบๆกิ่ง ใต้ตาออก
 3. โน้มกิ่งให้บริเวณที่ตัดเปลือกออกลงมาฝังดินเอาไว้โดยจะฝังไว้กับดินโดยตรงหรือจะใส่ในกระถางที่เตรียมเอาไว้ก็ได้เช่นกัน
 4. ใช้ดินกลบเอาไว้ให้มิดอย่าให้กิ่งเด้งขึ้นมา หากกิ่งมีความแข็งควรใช้ลวดยึดหรือทำฟลักผูกเชือกยึดเอาไว้ รอจนเกิดราก ประมาณ 1เดือน ถึงเดือนครึ่ง จึงนำไปปลูกเป็นต้นกล้าใหม่ได้

 

 วิธีการดูแล

เมื่อนำกิ่งที่ต้องการฝังลงในดินแล้ว ควรหมั่นรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 2 ครั้ง ทั้งเช้าและเย็น นอกจากนี้ควรทำในฤดูฝนจะได้ผลดีมากกว่า 

 

การโน้มกิ่งข้อดี ข้อเสียที่ควรรู้

ข้อดี

 1. การขยายพันธ์ ด้วยวิธีนี้ต้นกล้าจะโตไว
 2. ประหยัดเวลาสามารถเก็บผลผลิตได้เร็ว
 3. ประหยัดต้นทุนในการซื้อต้นกล้าใหม่
 4. ไม่จำเป็นต้องอาศัยเพศของพืชในการขยายพันธ์
 5. ได้ต้นพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมือนต้นเดิมทุกประการ
 6. สามารถ กำหนดระยะการเจริญเติบโตได้ ตามที่ต้องการ
 7. สามารถเพิ่มจำนวนขยายพันธุ์พืชในประเภทที่ติดเมล็ดยากได้ หรือไม่สามารถปลูกด้วยเมล็ดได้สำเร็จ
 8. ได้ผลเร็วกว่าการเพาะด้วยเมล็ดโดยตรง

 

ขยายพันธุ์พืชด้วยการโน้มกิ่ง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

ข้อเสีย

 

 1. ต้นพันธุ์ใหม่ที่ได้จะไม่แข็งแรงเนื่องจากไม่มีรากแก้ว
 2. การดูแลและเก็บรักษา มีขั้นตอนเยอะกว่าการเพาะเมล็ด
 3. ลักษณะและคุณสมบัติของต้นพันธุ์ที่ได้ขาดความหลากหลาย
 4. หากเจอศรัทตรูพืชหรือโรคพืช อาจจะทำให้เสียหายทั้งหมด
 5. หากต้นแม่มีข้อบกพร่อง ต้นใหม่ที่ได้ ก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดในการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีการโน้มกิ่ง  ข้อดีข้อเสียที่ควรรู้สำหรับผู้ที่จะลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ควรเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อน จึงค่อยเริ่มลงมือทำจริง นอกจากนี้การเลือกวิธีการขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับชนิดของพืชก็ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำการขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆประสบความสำเร็จ และสำหรับการขยายพันธุ์โดยการโน้มกิ่งนั้น หากต้นแม่พันธุ์ที่จะใช้ขยายพันธุ์ ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นอย่างดีแล้ว การเลือกขยายพันธุ์ด้วยการโน้มกิ่ง ก็จะถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีและให้ผลลัพธ์ในระดับที่น่าพอใจสำหรับเกษตรกรที่เลือกใช้วิธีนี้เลยในการขยายพันธุ์พืชทีเดียว

 

 

 

ขยายพันธุ์พืชด้วยการโน้มกิ่ง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Recommended Articles