การใช้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรยุคใหม่

การใช้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรยุคใหม่

การใช้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรยุคใหม่

 

                       เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าในทุกวันนี้ วิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด – 19 ส่งผลต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลกและทุกอาชีพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การตลาด การเงิน ตลอดทั้งการใช้ชีวิตในทุกด้าน การปรับตัวเข้าสู่แนววิถีใหม่ (New Normal) จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งจากนี้เอง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่องถึงการประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์การเกษตรยุคใหม่นั้น จึงมีบทบาทขึ้นมา ซึ่งพูดง่ายๆก็คือ เป็นการพัฒนาและยกระดับสินค้าในภาคเกษตร และก้าวเข้าไปสู่ระบบสมาร์ทฟาร์มอย่างเต็มตัว รวมไปแก้ปัญหาด้านการตลาดไปพร้อมๆกันไปด้วย ซึ่งจะตอบโจทย์ถึงการทำการเกษตรในยุค New Normal อย่างเต็มตัว

การประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์การเกษตรสำหรับระบบ Smart Farm

ในระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) นั้น วัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่เราคุ้นเคยกันดีนั้น ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ของการทำการเกษตร เช่น

 

 

  • ฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะ มีการใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาควบคุมความชื้น ความเข้มของแสง และอุณหภูมิ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ ผ่านทางมือถือหรือแท็บเล็ต เชื่อมโยงกันกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้คำปรึกษาเช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  สัตวแพทย์ เป็นต้น ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์เต็มระบบที่คอยควบคุมปัจจัยต่างๆ ตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งทำให้ลดแรงงานในการควบคุมดูแลในฟาร์มได้ และยังเป็นเทคโนโลยีที่ลดความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดกับฟาร์มไก่ไข่ได้ เช่น ไฟไหม้ อุปกรณ์ชำรุด ซึ่งระบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะจะแจ้งเตือนและแสดงออกมาเป็นรายงานประจำวันได้ด้วย

 

การใช้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรยุคใหม่

 

 

  • เรือรดน้ำอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่ติด 1 ใน 4 สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนประจำปี 2562 ประดิษฐ์โดย นายสายธาร ม่วงโพธิ์เงิน เกษตรกรชาวนครปฐม ซึ่งออกแบบให้ใช้งานได้ดีในจังหวัดแถวภาคกลาง เนื่องจากการควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ และทำงานด้วยแผงโซล่าเซลล์ แล่นได้สะดวกในพื้นที่การเกษตรแบบร่องสวนและมีน้ำแบบสวนในภาคกลางทั่วไป สามารถตั้งความเร็วให้แล่นช้าๆไปตามทิศทางที่กำหนด และพ่นน้ำเพื่อรดพืชจนกว่าจะเสร็จงาน ซึ่งปัจจุบันสามารถตั้งให้รดน้ำได้ทั้งสองด้านอีกด้วย สามารถลดเวลาในการทำงาน ลดแรงงานและค่าใช้จ่าย ลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิง และยังสามารถสร้างรายได้โดยการผลิตนำออกจำหน่ายและให้เช่าได้อีกทาง

 

 

การใช้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรยุคใหม่

Recommended Articles