การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งแบบไหน

การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งแบบไหน

             จากสภาวะสถานการณ์ covid-19 ระบาดในช่วง 1-2 ปีนี้ และ ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลง หลายคนตกงานหันหลังให้กับเมืองหลวงกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัด และ สนใจที่จะทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือการเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งหากให้บอกตามตรง ก็เหมาะกับคนที่พอจะมีทุนอยู่บ้าง และมีที่ดินเป็นของตัวเองเพราะในการทำเกษตรตามแนวทางนี้จะมี การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดโดยตามหลักการนั้นจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนโดยมีอัตราส่วน 30 30 30 10 โดยจะมีหลักการดังนี้

 

  • จะต้องมีสระเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์น้ำ 30%
  • แบ่งพื้นที่ทำนาในช่วงฤดูฝนสำ หรับรับประทานเอง หรือ หากมีพื้นที่เยอะก็สามารถปลูกขายได้โดยจะต้องมีสัดส่วนพื้นที่ 30 เปอร์เซ็นต์
  • และแบ่งพื้นที่อีก 30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปลูกพันธุ์ไม้ พืชไร่ พืชสวนต่างๆ ตามความเหมาะสมและอาจจะเน้นในกลุ่มพืช ที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างฤดูกาลได้
  • 10 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายคือพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์และอยู่อาศัยหรือทำโรงเรือนเก็บผลผลิต 

แน่นอนว่านี่คือ การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักการแบบตรงเป๊ะ แต่หลายคนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ที่หันหลังกลับบ้านเกิด แม้ว่าจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองแต่เงินทุนไม่เพียงพอที่จะจัดสรรหรือไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้แบบเต็มระบบตามทฤษฎี ก็สามารถนำหลักการนี้มาปรับใช้ ให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์ของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ ซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ 

การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งแบบไหน

 

แต่สามารถทำได้โดยเน้นตามความเหมาะสมย้ำว่า การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือแบบพอเพียงนั้นจะต้องดูกำลังของตัวเองเป็นหลัก เพราะมีหลายคนยึดตามหลักการแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เงินลงทุนสูญไปเป็นหลักแสนหลักล้านก็มี หรือลงทุนไปแล้วต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตนานหลายปี ก็ดูจะไม่เข้ากับสถานการณ์การเงิน ดังนั้นควรเลือกแนวทางการเกษตรแบบพอเพียงใน การหันมาทำการเกษตร

การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เหมาะกับกำลังที่มีจะดีที่สุด และควรหาความรู้หรือหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตต่างๆเอาไว้ด้วยเพราะบางคนหวังที่จะทำอาชีพเกษตรแบบยั่งยืนด้วยการใช้ทฤษฎีใหม่แต่ก็ต้องหาความรู้หาพันธุ์พืชที่เหมาะสมและหากเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือสามารถปลูกได้ดูแลน้องๆลงทุนไม่สูงก็จะดียิ่งขึ้นและในยุคปัจจุบันการทำเกษตรแบบ organic หรือเกษตรอินทรีย์ ก็ดูจะได้รับความสนใจรวมทั้งการจัดหาช่องทางจำหน่ายทั้งแบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ก็ดูจะเปิดกว้างมากขึ้น อย่าทำโดยที่ไม่มีความรู้เพราะคุณอาจจะไม่ได้พอเพียงตามทฤษฎี แต่เป็นการนำทุนที่มีลงไปละลายกับการเกษตร โดยที่ไม่มีความรู้ใด ๆ เลย

 

การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งแบบไหน


Recommended Articles