การเลือกกิ่งพันธุ์ไม้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

การเลือกกิ่งพันธุ์ไม้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

 

                     การขยายพันธุ์ที่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การเลือกกิ่งพันธุ์ดีเป็นปัจจัยสำคัญหลักอย่างหนึ่งที่จะทำให้การขยายพันธุ์ของคุณประสบความสำเร็จ คุณจะต้องมีความละเอียดและใส่ใจในการเลือกกิ่งพันธุ์ดี เพราะกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็หมายถึงอาหารที่อยู่ภายในกิ่งสมบูรณ์เช่นกัน ซึ่งจะช่วยการงอกของรากใหม่จะเป็นไปอย่างดีเยี่ยม

วิธีขยายพันธุ์จากกิ่งมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีการเลือกกิ่งพันธุ์ดีแตกต่างกันดังนี้

การปักชำ

  • เลือกกิ่งที่แก่ ควรเป็นกิ่งที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่เพาะเมล็ด ลักษณะกิ่งจะมีเปลือกสีน้ำตาลแข็ง ไม่จำเป็นต้องมีใบแต่ต้องมีตากิ่ง ควรเป็นกิ่งที่อยู่ในระยะพักการเติบโต ให้เลือกกิ่งข้างเพราะอาหารภายในกิ่งจะมีมากกว่ากิ่งกระโดง
  • เลือกกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ต้องเลือกกิ่งที่ให้มีใบติดมาค่อนข้างมาก เพื่อสังเคราะห์แสงเป็นอาหารให้การสร้างรากและยอด ลักษณะกิ่งควรกลมแข็งและมีลายเส้นกิ่ง บริเวณเลือกที่ตัดควรเป็นปลายกิ่งหรือยอดอ่อน โดยเลือกจากกิ่งกระโดงที่กำลังเจริญเติบโตมีใบดก ไม่ควรใช้กิ่งที่กำลังติดดอกออกผลเพราะอาหารที่เหลือภายในกิ่งจะน้อย
  • กิ่งอ่อนหรือยอดอ่อน ให้เลือกกิ่งอ่อนและยอดอ่อนที่มีใบเขียวสมบูรณ์

 

 

การตอนกิ่ง

ควรเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป มีใบที่แข็งแรง ไม่มีโรคหรือแมงทำลาย ต้องเป็นกิ่งที่ได้รับแสงแดดสม่ำเสมอ ควรเป็นกิ่งกระโดงหลัก หรือกระโดงรองก็ได้

การติดตา

ต้องเลือกกิ่งที่มีตายอดและตาข้างสมบูรณ์ ระยะระหว่างตาไม่ห่างหรือถี่จนเกินไป ลักษณะกิ่งแข็งแรงไม่มีโรค ควรเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้างที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

 

การเลือกกิ่งพันธุ์ไม้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

 

การต่อกิ่ง

เป็นวิธีที่นิยมและได้ผลดีกว่าการติดตาเพราะจะได้รอยต่อที่แข็งแรงกว่ามาก การคัดกิ่งที่จะมาทำการต่อบนต้นตอควรเป็นกิ่งพันธุ์ที่มากกว่า 1 ตา และต้องไม่ใช่ตาดอก ควรเป็นตาพันธุ์ที่กำลังพักตัวพร้อมจะแตกยอดใหม่ และมีความสดไม่ควรเก็บไว้นานหลังจากตัดออกจากต้นมาแล้ว หรือถ้าจำเป็นต้องเก็บก็ต้องเก็บไว้ในห้องเย็น กิ่งที่เลือกควรเป็นกิ่งที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีหรือน้อยกว่า

 ทุกวิธีในการขยายพันธุ์สิ่งที่เหมือนกันในการเลือกกิ่งพันธุ์ให้ดีมีคุณภาพ ควรต้องเป็นกิ่งสด ถ้าจำเป็นต้องเก็บกิ่งไว้ก่อนควรเก็บไว้ในที่เย็นอุณหภูมิ 40 องศาฟาเรนไฮต์ หรือห่อเก็บรักษาให้อยู่ในความชื้นที่เหมาะสม เพื่อคงสภาพให้กิ่งใกล้เคียงกับตอนเก็บใหม่ๆให้ได้มากที่สุด

 

 

Recommended Articles