การเพาะเมล็ดทุเรียนเพื่อใช้สำหรับปลูกและขยายพันธุ์

การเพาะเมล็ดทุเรียนเพื่อใช้สำหรับปลูกและขยายพันธุ์

การเพาะเมล็ดทุเรียนเพื่อใช้สำหรับปลูกและขยายพันธุ์

 

                  ทุเรียน (Durian) ถือได้ว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ที่มีผู้คนชื่นชอบและนิยมบริโภคมากในระดับสูง ทั้งนี้ด้วยรสสัมผัส และกลิ่นหอมเฉพาะตัว รวมไปถึงรสชาดที่มีทั้งความหวานและมัน จนกลายเป็นผลไม้ที่ถูกปากของผู้คนทั่วไปไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้คนในต่างประเทศให้ความสนใจและเริ่มนิยมบริโภคผลไม้ชนิดนี้เป็นจำนวนมากแล้ว และด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้ปัจจุบันทุเรียนจัดเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ให้ผลลัพธ์และสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว  ดังนั้นทุกวันนี้จึงเริ่มมีผู้ให้ความสนใจหันมาปลูกทุเรียนกันเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการปลูกทุเรียนนั้นพื้นฐานข้อมูลและความรู้เบื้องต้นรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องทำความเข้าใจ ควรมีดังต่อไปนี้

 

 

                  ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ขึ้นในเขตร้อนชื้น หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส และความชื้นประมาณ 75-85% จึงจะเติบโตได้ดี สำหรับในประเทศไทยนั้น
สายพันธุ์ทุเรียนที่นิยมปลูกมีดังต่อไปนี้

 

– หมอนทอง

– ก้านยาว

– ชะนี

– กระดุม

– กำปั่น

ในกระบวนการปลูกนั้นสามารถทำได้ทั้งแบบปลูกต้นกล้าพันธุ์ไปเลย หรือจะเริ่มด้วยการเพาะเมล็ดทุเรียน ก็ถือได้ว่าช่วยประหยัดและลดต้นทุน รวมถึงความเสี่ยงต่างๆไปได้มากทีเดียว อีกทั้งในปัจจุบันวิธีเพาะเมล็ดนี้ก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มเกษตรกรมากกว่าวิธีอื่นๆ เนื่องจากให้ผลผลิตที่มันคงและสามารพัฒนาสายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงต้นพันธุ์ที่ได้ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าการปลูกหรือขยายพันธุ์แบบอื่นๆ นั่นเอง

ทั้งนี้ในการเพาะเมล็ดทุเรียนนั้นเพื่อปลูกหรือขยายพันธุ์นั้น ถือได้ว่าเป็นพืชที่ดูแลยากและมีกระบวนการต่างๆที่ต้องระวังมากมาย ผู้สนใจควรปฏิบัติตามแนวทางพื้นฐานดังต่อไปนี้

อุปกรณ์

– ภาชนะสำหรับเพาะ

– เมล็ดทุเรียน

– ดินผสมตามสัดส่วนที่ต้องการตามสูตรเฉพาะตัวที่มี

 

การเพาะเมล็ดทุเรียนเพื่อใช้สำหรับปลูกและขยายพันธุ์

 

ขั้นตอนการเพาะเมล็ดทุเรียน

ทุเรียนสามารถเพาะได้ทั้งในถาดเพาะหรือภาชนะอื่นๆ เช่นถุงปลูก, กระถาง นอกจากนี้ ยังสามารถเพาะเมล็ดลงบนพื้นที่ที่ต้องการปลูกโดยตรงได้เช่นเดียวกัน

  1. เตรียมเมล็ดทุเรียนด้วยการล้างให้สะอาด
  2. นำเมล็ดที่มีไปแช่น้ำแล้วคัดเมล็ดที่ลอยขึ้นมาออกไป รวมถึงเมล็ดที่มีกลักษณะไม่ดีเช่นลีบแบน ทั้งนี้เมล็ดที่ดีควรมีลักษณะเมล็ดอวบ ใหญ่ ไม่บิดเบี้ยวมีรอยเจาะแทะจากแมลง
  3. นำเมล็ดออกตากแดด ให้แห้งไม่ควรตากนานเกิน 1 สัปดาห์
  4. จากนั้นนำไปเพาะลงในภาชนะหรือพื้นที่ที่ต้องการ หากหากเป็นกระบะ กระถาง หรือถุงปลูก ควรขุดดินให้ลึกประมาน 1 – 2.5 เซนติเมตรแล้วใส่เมล็ดทุเรียนลงไป ควรวางกระถางหรือถุง ห่างกัน 1 เมตร
  5. ในกรณีปลูกลงพื้นที่โดยตรง ควรมีระยะห่างเผื่อการเจริญเติบโต โดยเว้นอยู่ที่ 9 เมตรโดยประมาณ แต่หากเป็นแปลงสำหรับเพาะเมล็ดโดยเฉพาะนั้นเว้นแค่ประมาณ 15 เซนติเมตรก็ถือว่าเพียงพอ
  6. ในการวางเมล็ดนั้นควรนำด้านของเมล็ดที่ติดกับแกนลงดิน
  7. พื้นที่สำหรับเพาะปลูกนั้นควรมีร่วมเงาที่ดี หากโดนแดดมากเกินไปอาจจะทำให้มีผลต่อการงอกของเมล็ดได้
  8. เมื่อกลบดินเรียบร้อยแล้วให้รดจนชุ่ม ทุกวันจากนั้นรอจนเมล็ดงอกออกมาประมาณ 1 เดือน จึงนำต้นกล้าที่ได้ไปเตรียมย้ายที่ปลูกหรือเตรียมส่งออกขายต้นไม้ต่อ

ในส่วนของการดูแลนั้นทุเรียนจัดเป็นพืชที่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีโรคและแมลงศรัตรูพืชมากมาย ควรใส่ปุ้ยและฉีดพ่นยาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

ในการเพาะเมล็ดทุเรียนไปจนถึงการดูแลให้เติบโตนั้น นับว่าต้องมีทุนและความอดทนอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามสำหรับพืชไร่หรือผลไม้ชนิดนี้แล้ว เมื่อถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลิตรับรองได้ว่า ทุเรียนนั้นจะสามารถให้ผลลัพธ์ในการตอบแทนที่คุ้มค่ากับผู้ปลูกอย่างแน่นอน

 

การเพาะเมล็ดทุเรียนเพื่อใช้สำหรับปลูกและขยายพันธุ์

 

Recommended Articles