การสร้างแผนผังมาตรฐานสำหรับการออกแบบฟาร์มวัวนม

การสร้างแผนผังมาตรฐานสำหรับการออกแบบฟาร์มวัวนม

การสร้างแผนผังมาตรฐานสำหรับการออกแบบฟาร์มวัวนม

 

                 การทำฟาร์มวัวนมถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการหลีกหนีชีวิตลูกจ้างและความวุ่นวายในเมือง หลบไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสามารถรายได้รวมถึงมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นั้น การหอบเงินเก็บที่มีกลับบ้านไปเริ่มใช้ชีวิตเกษตรกรแบบพอเพียง หาเลี้ยงชีพด้วยธุระกิจการปลูกผักหรือทำฟาร์มนั้น ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนไม่น้อยในยุคสมัยนี้เลยเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามการจะเริ่มทำฟาร์มวัวนมเพื่อเป็นธุระกิจนั้น ผู้ที่สนใจควรมีการวางแผนที่ดี เริ่มจัดผังการออกแบบ ฟาร์มวัวนมที่ต้องการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในพื้นทั้งหมดของฟาร์ม อีกทั้งการจัดวางที่ดียังช่วยให้ถูกสุขลักษณะมีคุณสมบัติผ่านมาตรสามารถการขึ้นทะเบียนฟาร์มตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าในตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในอนาคตนั่นเอง

การจะเริ่มต้นออกแบบฟาร์มวัวของตัวเองนั้น ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้แนวทางตาม “ประกาศแนวทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ” เอาไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษากัน โดยสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กระทรวงเกษตรฯ  นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีแนวทางแผนผังแบบมารตนฐานสำหรับการออกแบบฟาร์มวัวนมเอาไว้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างฟาร์มของตัวเองได้ตามที่ต้องการ

 

 

จากภาพด้านบนมีรายละเอียดแผนผังตามตัวเลขต่างๆดังนี้

 1. ประตูทางเข้าฟาร์ม
 2. บ้านพักหรือสำนักงาน
 3. ประตูทางเข้าส่วนบุคคลมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับจุ่มเท้าก่อนเข้า
 4. ประตูสำหรับขนส่งและยานพาหนะ มีเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
 5. โรงเก็บอาหารข้น
 6. โรงเก็บอาหารหยาบ
 7. สระน้ำหรือบ่อเก็บน้ำในฟาร์ม
 8. อ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับจุ่มเท้าบริเวณด้านหน้าโรงเรือนและโรงรีดนม
 9. บริเวณทางเดินหน้ารางอาหาร
 10. รางอาหาร
 11. ห้องเก็บเวชภัณฑ์
 12. ห้องเก็บอุปกรณ์รีดนม
 13. บริเวณทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม
 14. บริเวณที่รีดนม
 15. คอกโครีด
 16. คอกโคแห้งนม
 17. คอกคลอด
 18. คอกพักลูกโคแรกเกิด
 19. คอกโครุ่น
 20. คอกโคสาว
 21. บริเวณทา ความสะอาดโคก่อนรีดนม
 22. บริเวณที่พักโคหลังรีดนม
 23. บ่อพักน้ำเสีย
 24. พื้นที่ตากมูลโค
 25. บริเวณรวบรวมขยะท้ายโรงเรือน

 

การสร้างแผนผังมาตรฐานสำหรับการออกแบบฟาร์มวัวนม

 

จากแผนผังทั้งหมดได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ถึงพื้นใช้สอยที่สำหรับวัว 1 ตัวนั้น ควรมีไม่ต่ำกว่า 4 ตารางเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถคำนวนปริมาณวัวและพื้นที่ออกมาได้อย่างเหมาะสมตามมารตฐานที่ควรเป็นนั่นเองอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มีหมายเหตุเอาไว้ว่าแผนผังนี้เป็นเพียงแผนผังตัวอย่างที่ไม่แสดงสัดส่วนและตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์มรวมถึงขนาดพื้นที่จริงของโรงเรือนและโรงรีด เจ้าของฟาร์มสามารถดัดแปลงตามความจำเป็น ทั้งนี้ควรคำนึงถึงขนาดของพื้นที่และสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีมาใช้ประกอบกันด้วย

 

 

การสร้างแผนผังมาตรฐานสำหรับการออกแบบฟาร์มวัวนม

Recommended Articles