การรักษาโรคพืช

การรักษาโรคพืช

อีกหนึ่งปัญหาที่สามารถเกิดขึ้น   หากคุณมีอาชีพเกษตรกรรม นั่นก็คือการระบาดของโรคต่างๆ โดยปัญหานี้ล้วนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งเกษตรกรจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคของพืชอยู่เสมอ จึงจะทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันเวลาและตรงจุดมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะลุกลามเป็นวงกว้างจนสูญเสียผลผลิตทั้งหมดที่ปลูกไว้นั่นเอง

 

 

โดยแนวทางสำหรับการรักษาโรคพืชรวมไปถึงการป้องกัน ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ในเบื้องต้น เกษตรกรควรมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. รู้จังหวะในการเพาะปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ในข้อนี้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้โดยการศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ  ของพื้นที่การเกษตร   โดยรอบ รวมไปถึงตรวจสอบประวัติการแพร่ระบาดและความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ภายในพื้นที่การทำเกษตรกรรมของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำหรือเปลี่ยนช่วงเวลาในการปลูกไปเลยนั่นเอง

  1. การขัดขวางปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยง

ในข้อนี้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ โดยการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ เช่น เมล็ดพันธุ์ ว่ามีแหล่งที่มาเป็นอย่างไร   หากพบว่า มาจากแหล่งที่มีความเสี่ยง ให้ทำการยกเลิกทันที เพื่อเป็นการขัดขวางไม่ให้นำความเสี่ยงเข้ามาภายในพื้นที่ของตนเอง

  1. การสอดส่องและป้องกัน

แต่เป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ   โดยเกษตรกรจำเป็นจะต้องคอยสอดส่องพื้นที่โดยรอบแปลงเกษตรของตัวเอง  สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีสิ่งต่างๆเข้ามารบกวน นอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดยวิธีการอื่น ๆ เช่น การล้อมรั้ว การใส่ปุ๋ย หรือการฉีดสารเคมีไล่แมลง บนพื้นที่โดยรอบนั่นเอง

  1. การทำลาย

อีกหนึ่งวิธีการที่จะรักษาพืชไม่ให้เกิดโรคได้  คือ  หลังจากคอยตรวจสอบและเพื่อพบเห็นความผิดปกติจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชหรือวัชพืช  ให้รีบทำลายทิ้งในทันที เพื่อป้องกันการแพร่ขยายความเสียหายเป็นวงกว้าง

  1. การรักษาเมื่อเกิดโรค

สำหรับการตรวจตราสอดส่อง หากพบว่าช้าเกินไปจนพืชเริ่มเกิดโรคขึ้นมาแล้ว เกษตรกรจำเป็นจะต้องมองหาแนวทางปฏิบัติต่าง  ๆ   เพื่อรักษาโรคในทันที โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีการทางธรรมชาติรวมไปถึงการใช้สารเคมี

 

 

ทั้งหมดนี้คือแนวทางการป้องกันรวมไปถึงการรักษาโรคพืชเพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ทางการเกษตรกรรมของตนเอง ยังไงก็ตามนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆจากภายนอกแล้ว วิธีการรักษาและป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

 

 

 

การรักษาโรคพืช

การรักษาโรคพืช

Recommended Articles