การทำฟาร์มเลี้ยงไก่

การทำฟาร์มเลี้ยงไก่

ไก่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ทำปศุสัตว์ภายในประเทศไทย ทั้งนี้เป็นเพราะมีอัตราการบริโภคอยู่ระดับที่สูงมากในท้องตลาด นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงได้ ไม่ยาก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไว อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกอีกด้วย   สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางในการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้อยู่ล่ะก็ การทำฟาร์มไก่ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที้น่าสนใจเลยทีเดียว

 

 

โดยสายพันธุ์ไก่ที่ปัจจุบันท่านกรมปศุสัตว์ในประเทศไทยได้แก่

  1. ไก่โรดไทย (Rhode Thai)
  2. ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
  3. ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี
  4. ไก่แดงสุราษฎร์ธานี
  5. ไก่ชีท่าพระ
  6. ไก่ชี้ฟ้า
  7. ไก่ฟ้าหลวง
  8. ไก่แม่ฮ่องสอน
  9. ไก่เบตง

รูปแบบการเลี้ยง

โดยในรูปแบบการเลี้ยงไก่ สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ทั้งการเลี้ยงแบบฟาร์มในโรงเรือนระบบปิด การเลี้ยงแบบระบบปล่อยหากินเอง นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงแบบผสมผสานกันระหว่างระบบเปิดและระบบปิดได้อีกหนึ่งวิธีการ

 

 

            โรงเรือน

ในส่วนของโรงเรือนหนึ่งเกษตรกรสามารถทำได้ตามกำลังทรัพย์ที่มีในระยะเริ่มต้นด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว เช่น สังกะสี ไม้ไผ่ ตาข่าย เป็นต้น เพียงแต่เน้นในส่วนสำคัญเรื่องความแข็งแรง อีกทั้งควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี

 

 

             อาหาร

สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่นั้น เกษตรกรสามารถหาได้จากผลผลิตทางการเกษตรใกล้ตัว รวมไปถึงใช้อาหารสำเร็จที่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันนั่นเอง

ไก่  สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขายไก่เนื้อหรือการเก็บไข่ นอกจากนี้เกษตรกรที่มีไก่จำนวนมากและยังสามารถเพาะพันธุ์ลูกอ่อนขายให้กับผู้ที่สนใจหรือต้องการเลี้ยง จากพื้นที่อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับรูปแบบการวางแผนและตลาดที่เกษตรกรต้องการนั้นเอง

 

การทำฟาร์มเลี้ยงไก่

การทำฟาร์มเลี้ยงไก่

Recommended Articles