การทำปุ๋ยคอก

การทำปุ๋ยคอก

ปุ๋ยคอก ถือเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์ โดยปุ๋ยชนิดนี้มักจะเป็นปุ๋ยที่ถูกสร้างขึ้น จากมูลที่ถูกขับถ่ายออกมาจากสัตว์ เช่น ไก่เป็ด กระบือ สุกรและโค เป็นต้น  การใช้ปุ๋ยคอกที่ปลอดภัยและนิยมมากที่สุด นั่นก็คือ การนำไปหมักหรือตากแห้ง ก่อน

 

 

สำหรับเกษตรกรคนใด  ที่กำลังสนใจและมองหาสูตร การทำปุ๋ยคอก เพื่อนำไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรของตนเองอยู่นั้น วันนี้เรามี 1 สูตร ที่ได้การรับรองจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอ่างทอง   มาฝากกัน โดยในการทำปุ๋ยคอกหมัก ด้วยตนเอง มีขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้

ส่วนผสมที่ต้องเตรียม

– ปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) ประมาณ 1 กระสอบ

– รำข้าว 1 กระสอบ

– แกลบแห้ง 1 กระสอบ

– กากน้ำตาล 1 ลิตร

– น้ำหมักชีวภาพ EM 1 ลิตร

– น้ำเปล่า ประมาณ  24 – 26 ลิตร

 

 

ขั้นตอนการทำปุ๋ยคอกหมัก

– นำมูลสัตว์ที่ได้ออกมาตากแดด ให้แห้งสนิททั่วกัน ประมาณ 1-2 วัน

– ผสมปุ๋ยคอก รำข้าวและแกลบแห้ง อย่างละ 1 กระสอบ ให้เข้ากัน โดยทำในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้สำหรับการปักปุ๋ยคอกโดยเฉพาะ

– ผสมกากน้ำตาลน้ำหมักชีวภาพและน้ำเปล่าลงในภาชนะขนาดใหญ่ ตามสัดส่วนที่ได้เตรียมเอาไว้ให้เข้ากัน

– ค่อย ๆ ตัดน้ำที่ผสมเอาไว้ลดลงบนกองปุ๋ยคอกที่ผสมไว้ก่อนหน้าและทำการ เกลี่ยคนไปเรื่อย ๆ จน ปุ๋ยคอกทั้งหมดถูกน้ำทั่วกัน

– เมื่อเสร็จขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ตักปุ๋ยคอกเก็บใส่ในกระสอบ โดยไม่ต้องปิดปาก และนำไปตั้งทิ้งไว้ในสถานที่ ที่สามารถระบายอากาศได้ดี

– คอยตรวจเช็คอยู่เป็นระยะห่างปุ๋ยคอก ที่ทำเอาไว้มีความแห้งและร่วนดีแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้

ทั้งนี้รูปแบบและปริมาณการใช้ของปุ๋ยคอกนั้น ขึ้นอยู่กับสัดส่วนและความต้องการของพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกเอาไว้ ซึ่งเกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้ดีก่อนนำไปใช้นั่นเอง

 

 

 

 

 

การทำปุ๋ยคอก

การทำปุ๋ยคอก

Recommended Articles